Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 1 đề số 2 năm 2013

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
38
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 1 đề số 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 1 đề số 2 năm 2013

Thư viện chia sẻ miễn phí bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 1 đề số 2 năm 2013. Chúng tôi đã biên tập cẩn thận cho các em học sinh, để các em có thể dùng làm tư liệu tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải đề thi Olympic Tiếng Anh trên mạng. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 1 đề số 2 năm 2013

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nội dung của các tài liệu trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 1 đề số 2 năm 2013:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The expression 0.62 × 103 is equivalent to
A. 0.062 B. 62,000 C. 6.2 × 104 D. 6.2 × 102 E. None of them
2. Which equation represents the locus of all points 5 units below the x-axis?
A. x = –5 B. x = 5 C. y = 0
D. y = 5 E. y = -5
3. One factor of the expression x2y2 – 16 is
A. xy – 8 B. x2 – 4 C. x2 + 8 D. x2 + 16 E. xy – 4
4. A line segment on the coordinate plane has endpoints (2, 4) and (4, y). The midpoint of the segment is point (3, 7). What is the value of y?
A. 11 B. 10 C. 5 D. -2 E. 5
5. Which numbers are arranged from smallest to largest?
6. What is the sum of √50 and √8?
A. √58 &n7bsp; B. 7√58 C. 9√58 D. 29√58 E. None of them
7. What are the coordinates of point (2, –3) after it is reflected over the x-axis?
A. (2, –3) B. (-2, 3) C. (-2, –3) D. (–3, 2) E. (2, 3)
8. The accompanying stem-and-leaf plot represents Ben’s test scores this year. What is the median score for this set of data?
A. 73 B. 79 C. 82 D. 81 E. 80
9. Which ordered pair is not in the solution set of y > 2x + 1?
A. (1, 4) B. (1, 6) C. (3, 8) D. (2, 10) E. (2, 5)
10. What is the identity element for ♣ in the accompanying table?

Vui lòng xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh còn có thể download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 1 đề số 2 năm 2013 về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn của chúng tôi.
Đồng bộ tài khoản