Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 10

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 2 đề thi

0
85
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 10

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 10

Nhằm mục đích tiết kiệm hơn cho các bạn học sinh trong kì ôn luyện Olympic Tiếng Anh trên mạng, thư viện eLib xin chia sẻ đến các bạn bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 10. Các bạn có thể tải miễn phí bộ đề thi này để làm tư liệu ôn tập thật hiệu quả.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 10

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 10 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. If the vertex angles of two isosceles triangles are congruent, then the triangles must be

A. acute 
B. congruent 
C. right 
D. similar
E. None of them.

2. The principal would like to assemble a committee of 8 students from the 15-member student council. How many different committees can be chosen?

A. 120
B. 32,432,400
C. 259,459,200
D. 1,259,459,200
E. 6,435

3. An amateur bowler calculated his bowling average for the season. If the data are normally distributed, about how many of his 50 games were within one standard deviation of the mean?

A. 14 
B. 17 
C. 34 
D. 48 
E. 55

4. Which quadrilateral has diagonals that always bisect its angles and also bisect each other?

A. rhombus 
B. rectangle 
C. parallelogram 
D. isosceles trapezoid
E. None of them.

5. In the diagram above of right triangle ABC, altitude BD is drawn to hypotenuse AC, AC = 16, and CD = 7. What is the length of BD?

A. 12 
B. 7√2 
C. 7√3 
D. 4√7 
E. 3√7

6. The roots of the equation 9x2 + 3x − 4 = 0 are

A. imaginary
B. real, rational, and equal
C. real, rational, and unequal
D. real, irrational, and unequal
E. None of them

7. In △ABC, a = 3, b = 5, and c = 7. What is m∠C?

A. 22 
B. 38 
C. 60 
D. 120 
E. 180

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 10 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản