Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 10 đề số 1 năm 2013

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
58
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 10 đề số 1 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 10 đề số 1 năm 2013

Các em yêu thích học Tiếng Anh, mong muốn có dịp thử sức ở các kỳ thi Olympic? Nhanh tay download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 10 đề số 1 năm 2013. Bộ đề thi sẽ giúp các em rèn luyện khả năng giải đề, làm quen với dạng đề, rút ra cách phân bổ thời gian hợp lý,…Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 10 đề số 1 năm 2013

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 10 đề số 1 năm 2013 dưới đây:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. If the vertex angles of two isosceles triangles are congruent, then the triangles must be

A. acute 
B. congruent 
C. right 
D. similar
E. None of them.

2. The principal would like to assemble a committee of 8 students from the 15-member student council. How many different committees can be chosen?

A. 120
B. 32,432,400
C. 259,459,200
D. 1,259,459,200
E. 6,435

3. An amateur bowler calculated his bowling average for the season. If the data are normally distributed, about how many of his 50 games were within one standard deviation of the mean?

A. 14 
B. 17 
C. 34 
D. 48 
E. 55

4. Which quadrilateral has diagonals that always bisect its angles and also bisect each other?

A. rhombus 
B. rectangle 
C. parallelogram 
D. isosceles trapezoid
E. None of them.

5. In the diagram above of right triangle ABC, altitude BD is drawn to hypotenuse AC, AC = 16, and CD = 7. What is the length of BD?

A. 12 
B. 7√2 
C. 7√3 
D. 4√7 
E. 3√7

6. The roots of the equation 9x2 + 3x − 4 = 0 are

A. imaginary
B. real, rational, and equal
C. real, rational, and unequal
D. real, irrational, and unequal
E. None of them

7. In △ABC, a = 3, b = 5, and c = 7. What is m∠C?

A. 22 
B. 38 
C. 60 
D. 120 
E. 180 

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 10 đề số 1 năm 2013 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt!
Đồng bộ tài khoản