Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 10 năm 2013

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 2 đề thi

0
142
lượt xem
1
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 10 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 10 năm 2013

Hỗ trợ thêm cho các bạn học sinh có thêm tư liệu ôn tập, thư viện eLib xin chia sẻ đến các bạn bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 10 năm 2013. Hi vọng, thông qua việc giải trên từng đề thi cụ thể sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập kiến thức trọng tâm, làm quen với cấu trúc đề thi từ đó rút kinh nghiệm cho bài thi của mình. Chúc các em có một kì thi thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 10 năm 2013

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 10 năm 2013:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. If the vertex angles of two isosceles triangles are congruent, then the triangles must be

A. acute
B. congruent
C. right
D. similar
E. None of them.

2. The principal would like to assemble a committee of 8 students from the 15-member student council. How many different committees can be chosen?

A. 120
B. 32,432,400
C. 259,459,200
D. 1,259,459,200
E. 6,435

3. An amateur bowler calculated his bowling average for the season. If the data are normally distributed, about how many of his 50 games were within one standard deviation of the mean?

A. 14
B. 17
C. 34
D. 48
E. 55

4. Which quadrilateral has diagonals that always bisect its angles and also bisect each other?

A. rhombus
B. rectangle
C. parallelogram
D. isosceles trapezoid
E. None of them.

5. In the diagram above of right triangle ABC, altitude BD is drawn to hypotenuse AC, AC = 16, and CD = 7. What is the length of BD?

A. 12
B. 7√2
C. 7√3
D. 4√7
E. 3√7

6. The roots of the equation 9x2 + 3x − 4 = 0 are

A. imaginary
B. real, rational, and equal
C. real, rational, and unequal
D. real, irrational, and unequal
E. None of them

7. In △ABC, a = 3, b = 5, and c = 7. What is m∠C?

A. 22
B. 38
C. 60
D. 120
E. 180

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 10 năm 2013. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib. 
Đồng bộ tài khoản