Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 11 đề số 1 năm 2013

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
86
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 11 đề số 1 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 11 đề số 1 năm 2013

Thi Olympic Tiếng Anh trên mạng hiện nay là kỳ thi thu hút rất nhiều học sinh tham gia. Để thuận lợi cho việc ôn tập, chúng tôi giới thiệu với các bạn Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 11 đề số 1 năm 2013. Qua đề thi này các em sẽ làm quen với dạng đề thi, rèn luyện và nâng cao trình độ, kiến thức môn Tiếng Anh. Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 11 đề số 1 năm 2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 11 đề số 1 năm 2013. Mời quý thầy cô tham khảo:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. This diagram shows the angle of inclination of the triangular faces of the Great Pyramid in Egypt. When it was built, the length of each side of the square base was 230 meters. Which equation represents the height, h, of the Great Pyramid when it was built?

A. h = 115sin52° 
B. h = 115tan52° 
C. h = 115/sin52° 
D. h = 115/tan52°
E. None of them.

2. What are the coordinates of the image of point P(–3, –7) after a reflection about the line y = 2?

A. (–3, 9) 
B. (5, –7) 
C. (7, –7) 
D. (9, –7) 
E. (–3, 11)

3. The expression 1/(√3 - 1) is equivalent to

A. √3 
B. 2√3 
C. (√3 + 1)/2 
D. -1 
E. 1.5

4. The roots of the equation 2x2 – 5 = 0 are

A. imaginary
B. real, rational, and equal
C. real, rational, and unequal
D. real and irrational
E. None of them

5. What is the radian measure of the angle formed by the hands of a clock at 2:00 p.m.?

A. π/2 
B. π/3 
C. π/4 
D. π/6 
E. π/13

6. A guitar manufacturer uses a computercontrolled machine to make electric guitars. The table above shows the total number of guitars made after 2, 4, 8, and 16 hours. If g represents the total number of guitars made after h hours, which equation represents the pattern shown in the table?

A. g = 12h – 6 
B. g = 12h 
C. g = 3h2 – 6 
D. g = 3h2 + 6
E. None of them. 

Thư viện eLib mong rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 11 đề số 1 năm 2013 sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản