Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 11 năm 2013

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 2 đề thi

0
172
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 11 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 11 năm 2013

BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 11 năm 2013 với nhiều đề thi Olympic Tiếng Anh trên mạng hay đã được thư viện eLib sắp xếp nhằm giúp học sinh giảm bớt thời gian tìm kiếm từng đề, rải rác từ nhiều nơi. Thông qua việc luyện giải các đề thi này, chúng tôi hi vọng các bạn học sinh sẽ nâng cao kĩ năng giải đề thi của mình, học thêm được nhiều kiến thức mới. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 11 năm 2013

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 11 năm 2013 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. This diagram shows the angle of inclination of the triangular faces of the Great Pyramid in Egypt. When it was built, the length of each side of the square base was 230 meters. Which equation represents the height, h, of the Great Pyramid when it was built?

A. h = 115sin52°
B. h = 115tan52°
C. h = 115/sin52°
D. h = 115/tan52°
E. None of them.

2. What are the coordinates of the image of point P(–3, –7) after a reflection about the line y = 2?

A. (–3, 9)
B. (5, –7)
C. (7, –7)
D. (9, –7)
E. (–3, 11)

3. The expression 1/(√3 - 1) is equivalent to

A. √3
B. 2√3
C. (√3 + 1)/2
D. -1
E. 1.5

4. The roots of the equation 2x2 – 5 = 0 are

A. imaginary
B. real, rational, and equal
C. real, rational, and unequal
D. real and irrational
E. None of them

5. What is the radian measure of the angle formed by the hands of a clock at 2:00 p.m.?

A. π/2
B. π/3
C. π/4
D. π/6
E. π/13

6. A guitar manufacturer uses a computercontrolled machine to make electric guitars. The table above shows the total number of guitars made after 2, 4, 8, and 16 hours. If g represents the total number of guitars made after h hours, which equation represents the pattern shown in the table?

A. g = 12h – 6
B. g = 12h
C. g = 3h2 – 6
D. g = 3h2 + 6
E. None of them.

ELib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 11 năm 2013 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo.
Đồng bộ tài khoản