Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 12 đề số 1 năm 2013

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
47
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 12 đề số 1 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 12 đề số 1 năm 2013

Mong rằng bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 12 đề số 1 năm 2013 mà chúng tôi gửi đến các em trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em có thêm tài liệu ôn tập cho cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới. Hy vọng tài liệu này hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 12 đề số 1 năm 2013

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung lấy ra từ BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 12 đề số 1 năm 2013.

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. When John exercises, he walks at an average rate of 1.75 miles every half hour. At this rate, how many miles can John walk in 3 hours?

A. 4.25 miles 
B. 4.75 miles 
C. 5.25 miles 
D. 8.85 miles
E. 10.50 miles

2. Simplify the expression: (−5x3)(3x4)

A. −15x12 
B. −15x7 
C. −2x12 
D. −2x7
E. None of them.

3. Which equation represents the function shown in the accompanying graph?

A. f(x) = |x| + 1 
B. f(x) = |x| - 1 
C. f(x) = |x + 1| 
D. f(x) = |x - 1| 
E. f(x) = |x| + 11 
4. A meteorologist drew the accompanying graph to show the changes in relative humidity during a 24-hour period in New York City. What is the range of this set of data?

A. 0 ≤ y ≤ 24 
B. 0 ≤ x ≤ 24 
C. 30 ≤ y ≤ 80 
D. 30 ≤ x ≤ 80 
E. 30 ≤ yx ≤ 80

5. The measure of the vertex angle of an isosceles triangle is 75°. What is the measure of one of the base angles of the triangle?

A. 37.5° 
B. 52.5° 
C. 75° 
D. 105° 
E. 120°

6. The food area of a small shopping mall is located between three stores. Each of the three stores is a square as shown above. Which is the closest approximation of the length of a wall of Store 3?

A. 34 ft 
B. 37 ft 
C. 54 ft 
D. 75 ft 
E. 87 ft

7. The zoomster function z used in space flight engineering is defined as z(q) = 4q + 1/2. If, for some number u, z(u + 1/2) = 1/2, what is the value of u ?

A. -3/2 
B. -1/2 
C. -1/8 
D. 1/8 
E. 1/2

8. The flight paths of two Thunderbird jets are plotted on a Cartesian coordinate plane, and the equations of the jets’ flight paths are represented by y = 2x + 3 and y = 0.5x . The best approximation of the intersection of the flight paths is

A. (−1.72, 3.3) 
B. (0, 1) 
C. (−1.50, 2.82) 
D. (−2, −1) 
E. (−11.72, 3.3)

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 12 đề số 1 năm 2013 . Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản