Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 12 đề số 2 năm 2013

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
40
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 12 đề số 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 12 đề số 2 năm 2013

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 12 đề số 2 năm 2013 dành cho quý thầy cô và các bạn học sinh tham khảo nhằm củng cố kiến thức môn Tiếng Anh, luyện thi Olympic và trau dồi kinh nghiệm ra đề. Bạn có thể tải miễn phí đề thi này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 12 đề số 2 năm 2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 12 đề số 2 năm 2013. Mời quý thầy cô tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. If f(x) = (x-x - x0 + 2x), then f(3) is equal to

A. 8 1/27
B. 7 1/27
C. -21
D. -22
E. -23

2. Which is the closest approximation to the circumference of circle A?

A. 9.4 in.
B. 113.0 in.
C. 18.8 in.
D. 67.5 in.
E. 37.7 in.

3. The length of a rectangle is 7.8 ft. The area of the rectangle is 48 ft2. Which is the closest approximation to the width of the rectangle?

A. 5.2 ft
B. 6.2 ft
C. 16.2 ft
D. 40.2 ft
E. None of them.

4. Let f(x) = 4x − 3. If f(a) = 9 and f(b) = 5, then what is f(a + b) ?

A. 4
B. 7
C. 14
D. 16
E. 17

5. The line 3x – 2y = 12 has

A. a slope of 3/2 and a y-intercept of –6
B. a slope of -3/2 and a y-intercept of –6
C. a slope of 3 and a y-intercept of –2
D. a slope of –3 and a y-intercept of –6
E. None of them.

6. Which word describes the relationship between ∠1 and ∠2?

A. acute
B. complementary
C. obtuse
D. equal
E. supplementary

7. A cylinder-shaped storage container has a diameter of 20 feet. The container is 55 feet tall. Which is the closest approximation to the volume of the container?

A. 4,100 ft3
B. 9,400 ft3
C. 69,100 ft3
D. 43,200 ft3
E. 17,300 ft3

8. Circle P is circumscribed about triangle ABC as shown above. Which is the closest approximation to the circumference of circle P?

A. 20.4 cm
B. 37.7 cm
C. 40.8 cm
D. 50.3 cm
E. 81.6 cm

Thư viện eLib mong rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 12 đề số 2 năm 2013 sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản