Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 13 đề số 2 năm 2013

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
56
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 13 đề số 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 13 đề số 2 năm 2013

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 13 đề số 2 năm 2013 là bộ đề ôn luyện tổng hợp dành cho các em học sinh lớp 11 giúp các em tham khảo thêm một số kỹ năng làm bài tập môn Tiếng Anh cũng như làm quen với các dạng đề trước khi bước vào kỳ thi Olympic Tiếng Anh qua mạng Internet.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 13 đề số 2 năm 2013

Dưới đây là nội dung được trích trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 13 đề số 2 năm 2013.

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. If f(x) = –2x + 7 and g(x) = x2 – 2, then f(g(3)) is equal to

A. -3
B. -1
C. 7
D. 10
E. -7

2. Which of the following is not a correct description of the graph of the function y = −2x − 7?

A. The graph of the function contains the points (0, −7), (1, −9), and (3, −1).
B. The graph of the function contains the points (−1, −5), (2, −11), and (4, −15).
C. The graph of the function is a line that passes through the point (0, −7) with a slope of −2.
D. The graph of the function contains the point (−2, −3), and when the value of x increases by 1 unit, the value of y decreases by 2 units.
E. None of them

3. If R varies inversely as S, when S is doubled, R is multiplied by

A. 0.5
B. 2
C. 0.25
D. 4
E. 8

4. What is the domain of the function f(x) = (3x2)/(x2 - 49) ?

A. {x|x ∈ real numbers, x ≠ 7}
B. {x|x ∈ real numbers}
C. {x|x ∈ real numbers, x ≠ 0}
D. {x|x ∈ real numbers, x ≠ 1}
E. {x|x ∈ real numbers, x ≠ ±7}

5. The value of is

A. 5
B. 10
C. 25
D. 45
E. 66

6. The product of (5ab) and (–2a2b)3 is

A. -30a6b4
B. -30a7b4
C. -40a6b4
D. -40a7b4
E. -50a2b2

7. Which transformation is an example of an opposite isometry?

A. (x,y) → (x + 3,y – 6)
B. (x,y) → (3x,3y)
C. (x,y) → (y,x)
D. (x,y) → (y,–x)
E. None of them

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 13 đề số 2 năm 2013 . Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản