Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 13 năm 2013

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 2 đề thi

0
120
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 13 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 13 năm 2013

Để tiếp sức cho các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh đang chuẩn bị tham dự kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng trong việc thu thập các bộ đề thi, thư viện eLib xin chia sẻ đầy đủ bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 13 năm 2013.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 13 năm 2013

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 13 năm 2013 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. Which equation describes the relationship between the x and y values in the table?

A. y = 7x
B. y = 2x + 5
C. y = x(2x − 7)
D. y = 2x
E. y = 2(x + 2) − x

2. Which graph represents a function of x?
3. Which graph represents the solution set of the inequality y ≤ (1/5)x ?

A.
B.
C.
D.
E. None of them.

4. The boiling temperature of water is 100°C at sea level. For every 1 kilometer increase in altitude, the boiling temperature of water decreases by about 3.5°C. Which equation describes the relationship between the boiling temperature of water in degrees Celsius (b) and the altitude in kilometers (a)?

A. b = 3.5a − 100
B. b = 3.5a + 100
C. b = -3.5a − 100
D. b = 3.5a * 100
E. b = -3.5a + 100

5. What is the value of x in the equation above?

A. 1
B. 4
C. 6
D. 9
E. 11

6. What are the solutions to the quadratic equation: x2 + 3x = 4?

A. -4, -1
B. -4, 1
C. 4, -1
D. 4, 1
E. None of them.

7. Simplify: (7x2 + 3y) − (3x2 + 5y)

A. 4x4 + 8y2
B. 4x4 − 2y2
C. 4x2 + 8y
D. 4x2 − 2y
E. 4x2 − 2y2

ELib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 13 năm 2013 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo.
Đồng bộ tài khoản