Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 14

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 2 đề thi

0
82
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 14

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 14

Tiếp sức cho các bạn học sinh đang bồi dưỡng Olympic Tiếng Anh trên mạng có thể dễ dàng sưu tập được nhiều dạng đề thi chính thức của những năm trước, chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 14. Hi vọng rằng, bộ đề thi này thực sự là tài liệu hữu ích dành cho các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 14

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 14 dưới đây:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which is an equation of the line?

A. y = -(2/3)x + 5
B. y = (2/3)x - 5
C. y = (3/2)x - 5
D. y = -(3/2)x - 5
E. y = -(3/2)x + 5 
2.

A. 1 
B. 7 
C. 8 
D. 14 
E. 34

3. In the accompanying diagram, is tangent to circle O at A, is a secant, PB = 4, and BC = 8. What is the length of PA?

A. 4√6
B. 4√2 
C. 4√3 
D. 4 
E. 5

4. What is the median of the set of data in the stem-and-leaf plot?

A. 73 
B. 74 
C. 85 
D. 86 
E. 76

5. The length of the hypotenuse of a right triangle is √2669 centimeters (cm). Which is the closest estimate of the length of the hypotenuse?

A. between 40 cm and 45 cm 
B. between 45 cm and 50 cm
C. between 50 cm and 55 cm 
D. between 55 cm and 60 cm
E. None of them.

 

6. A ladder with equally spaced rungs is shown above. Which of the following equations can be used to calculate the distance, d, between each ladder rung?

A. d = 206 – 8(10) ÷ 7
B. d = 206 – 8(10) × 7
C. d = 7/(206 – 8(10))
D. d = (206 – 8(10))/7
E. None of them

7. Evaluate the expression 1.3 – (15 + 5)2.

A. –398.7 
B. –38.7 
C. 11.3 
D. 401.3
E. None of them

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 14 để xem.
Đồng bộ tài khoản