Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 14 đề số 1 năm 2013

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 đề thi

0
49
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 14 đề số 1 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 14 đề số 1 năm 2013

Các em có thể tham khảo Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 14 đề số 1 năm 2013 này để luyện tập những kỹ năng làm bài, rèn luyện kiến thức Tiếng Anh để chuẩn bị thật tốt cho các kì thi Olympic Tiếng Anh sắp tới. Chúc các em thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 14 đề số 1 năm 2013

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung lấy ra từ BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 14 đề số 1 năm 2013.

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which is an equation of the line?

A. y = -(2/3)x + 5
B. y = (2/3)x - 5
C. y = (3/2)x - 5
D. y = -(3/2)x - 5
E. y = -(3/2)x + 5 
2.

A. 1 
B. 7 
C. 8 
D. 14 
E. 34

3. In the accompanying diagram, is tangent to circle O at A, is a secant, PB = 4, and BC = 8. What is the length of PA?

A. 4√6
B. 4√2 
C. 4√3 
D. 4 
E. 5

4. What is the median of the set of data in the stem-and-leaf plot?

A. 73 
B. 74 
C. 85 
D. 86 
E. 76

5. The length of the hypotenuse of a right triangle is √2669 centimeters (cm). Which is the closest estimate of the length of the hypotenuse?

A. between 40 cm and 45 cm 
B. between 45 cm and 50 cm
C. between 50 cm and 55 cm 
D. between 55 cm and 60 cm
E. None of them.

6. A ladder with equally spaced rungs is shown above. Which of the following equations can be used to calculate the distance, d, between each ladder rung?

A. d = 206 – 8(10) ÷ 7
B. d = 206 – 8(10) × 7
C. d = 7/(206 – 8(10))
D. d = (206 – 8(10))/7
E. None of them

7. Evaluate the expression 1.3 – (15 + 5)2.

A. –398.7 
B. –38.7 
C. 11.3 
D. 401.3
E. None of them

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 14 đề số 1 năm 2013. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản