Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 15 đề số 1 năm 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
41
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 15 đề số 1 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 15 đề số 1 năm 2013

Mời bạn tham khảo Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 15 đề số 1 năm 2013 dành cho khối lớp 11, với cách trình bày rõ ràng sẽ giúp học sinh rèn luyện một số kỹ năng làm bài thi Olympic Tiếng Anh. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 15 đề số 1 năm 2013

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 15 đề số 1 năm 2013:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. What is the order of these numbers from least to greatest?
A. B. 
C. D. 
E. None of them

2. The accompanying diagram shows the construction of a model of an elliptical orbit of a planet traveling around a star. Point P and the center of the star represent the foci of the orbit. Which equation could represent the relation shown?
A. x2/81 + y2/225 = 1 B. x2/225 + y2/81 = 1
C. x2/15 + y2/9 = 1 D. x2/15 - y2/9 = 1
E. x2/81 - y2/225 = 2

3. The sum of the perimeters of two different squares is 32 centimeters, and the difference between their perimeters is 8 centimeters. If x represents the side length of the larger square and y represents the side length of the smaller square, which of the following systems of equations could be used to find the dimensions of the squares?
A. x + y = 32, x − y = 8
B. 2x + 2y = 32, 2y − 2x = 8
C. 4x + 2y = 32, 4x − 2y = 8
D. 5x + y = 32, x − 5y = 8
E. 4x + 4y = 32, 4x − 4y = 8

4. Margaret is wrapping a box. The box is a rectangular prism 18 inches long, 12 inches wide, and 9 inches high. What is the surface area of the box?
A. 486 in.2 B. 540 in.2 C. 972 in.2 D. 1944 in.2 E. 2098 in.2

5. A support cable for a bridge is attached to a tower 60 feet above the roadway. The cable is also attached to the bridge 50 feet from the tower as shown above. Which is the closest to the length of the support cable (x)?
A. 10.5 ft B. 33.2 ft C. 55.0 ft D. 78.1 ft E. 89.7 ft

6. Which scatter diagram shows the strongest positive correlation?
A. B. 
C. D. 
E. None of them  

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 15 đề số 1 năm 2013. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản