Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 16 đề số 1 năm 2013

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
74
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 16 đề số 1 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 16 đề số 1 năm 2013

Trước khi đến với kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng các em luôn mong muốn làm quen với dạng đề, rèn luyện và nâng cao trình độ của mình. Biết được mong muốn trên,Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 16 đề số 1 năm 2013. Hi vọng bộ đề thi sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 16 đề số 1 năm 2013

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 16 đề số 1 năm 2013:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. If (a + b)2 = 54 and (a - b)2 = 46, then a2 + b2 = ?
A. 8 B. 10 C. 100 D. 50 E. 200

2. A line is graphed on the coordinate plane above. What is the slope of the line?
A. 2/3 B. -2/3 C. 0 D. -3/2 E. 3/2

3. There are 15 balls in a box: 8 balls are green, 4 are blue and 3 are white. Then 1 green and 1 blue balls are taken from the box and put away. What is the probability that a blue ball is selected at random from the box?
A. 3/13 B. 4/15 C. 3/15 D. 4/13 E. 2/13

4. Simplify the expression above(x ≠ -2).
A. 4(x – 2) B. 4(x + 1) C. 4x – 1 D. x – 4 E. 4(x – 1)

5. Given y = (1/2)x2, when x is tripled, what happens to the value of y?
A. y increases 3/2 times B. y increases 3 times
C. y increases 9 times D. y increases 9/2 times
E. None of them.

6. What is the slope of the line that passes through the points (5, –1) and (–3, 3)?
A. –2 B. –1/2 C. 1/2 D. 2 E. 0

7. What is the vertex of the quadratic function y = –(x – 3)2 + 4 ?
A. (5, 0) B. (0,–5) C. (-3, 4) D. (15, 10)  

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 16 đề số 1 năm 2013. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản