Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 17

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 2 đề thi

0
105
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 17

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 17

Để bài thi Olympic Tiếng Anh trên mạng đạt được kết quả cao, ngoài việc tìm hiểu sâu và rộng phần kiến thức ra thì các bạn phải có chiến thuật riêng trong cách giải đề thi, và phải rèn luyện, áp dụng chiến thuật ấy trên từng đề thi cụ thể. Đây là bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 17 được thư viện tổng hợp nhằm giới thiệu cho các bạn như một tư liệu tham khảo. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 17

Dưới đây là đoạn trích Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 17 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. If f(x) = 2/(x + 3) and g(x) = 1/x , then (g ° f)(x) is equal to 
A. (1 + 3x)/2x
B. 2x/(1 + 3x) 
C. (x + 3)/2
D. (x + 3)/2x
E. 1/3x

2. If (x – 4) is a factor of x2 – x – w = 0, then the value of w is 
A. 12 B. -12 C. 3 D. -3 E. 0

3. Drawing a blue marble at random from a bag containing 3 red and 2 blue marbles is similar to the next free throw of a basketball player who on the average hits 
A. 1 out of 2 shots.
B. 2 out of 3 shots.
C. 3 out of 4 shots.
D. 3 out of 5 shots.
E. 2 out of 5 shots. 

4. The accompanying circle graph shows how the Marino family spends its income each month. What is the measure, in degrees, of the central angle that represents the percentage of income spent on food?
A. 25 B. 50 C. 90 D. 180 E. 360

5. Which equation shows a correct relationship of the sides in ΔXYZ?
A. x2 = z2 + y2
B. y2 = x2 + z2
C. z2 = x2 + y
D. z2 = x + y2
E. z2 = x2 + y2

6. The expression 7/(2 - √3) is equivalent to
A. 14 - 7√3 B. 14 + 7√3 C. (2 + √3)/7 D. (14 + √3)/7 E. 7√3 

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 17 trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản