Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 18 năm 2013

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 2 đề thi

0
95
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 18 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 18 năm 2013

Cùng tham khảo bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 18 năm 2013, với đề thi này các bạn có thể củng cố kiến thức và trau dồi kinh nghiệm hữu ích để bước vào kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng cũng như các kì thi khác đạt kết quả tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 18 năm 2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 18 năm 2013. Mời quý thầy cô tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Compute the mean of the following numbers: 2, 3, 4, 5, 6.
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 E. 6

2. Each Saturday Bill and Carol rent a canoe. The chart above shows the amount of time of and the price paid for each rental. Which equation will help Bill and Carol determine the price of their next canoe rental?
A. P = 10h B. P = 10h + 6
C. P = 4h + 6 D. P = 6h + 4
E. None of them

3. What is the equation of the line that passes through (1, 6) and (4, 3)?
A. y = -x + 7 B. y = x + 7 C. y = -x + 17
D. y = x + 17 E. y = -2x + 7

4. The graph above represents f(x). Which graph best represents |f(x)|?
A. B.
C. D.
E. None of them

5. Given ∠SQR = 2/5∠PQR and ∠PQR = 2/3of the measure of a right angle. How many degrees are in ∠SQR?
A. 24° B. 36° C. 45° D. 60° E. 66°

6. Look at the graph of a function above. What is the range of this function?
A. [-2, 3] B. (1, 3) C. (-2, 3)
D. (1, 3] E. [1, 3]  

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 18 năm 2013 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản