Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 19

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 2 đề thi

0
123
lượt xem
1
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 19

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 19

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 19 trong những năm gần đây được sắp xếp rõ ràng thành bộ bao gồm các đề thi được biên tập rõ ràng. Các bạn học sinh, quý thầy cô có thể dễ dàng tìm thấy đề thi phù hợp với mình một cách dễ dàng tại bộ sưu tập của chúng tôi. Chúc các bạn thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 19

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 19 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Ben was earning a monthly salary of $5 000 before he changed jobs. At his new job he earns 10% less than he did at his old job. If after one year at his new job Ben receives a pay increase of 15%, how much will he then be earning per month? 
A. $4725 B. $5250 C. $4750 D. $4950 E. $5175

2. In a science experiment, a solution has an initial temperature of 20 °C, as shown above. If the temperature, T, of the solution drops 2.8 °C/h, then which of the following equations can be used to calculate the temperature of the solution after 4 hours?
A. T = 20 °C – (2.8 °C/h × 4 h) B. T = 20 °C + (2.8 °C/h × 4 h)
C. T = (20 °C – 2.8 °C/h) × 4 h D. T = (20 °C + 2.8 °C/h) × 4 h
E. None of them

3. What is the solution to 2(3 - x) ≤ 8? 
A. x ≤ -1 B. x ≥ −1 C. x ≤ 1 D. x ≥ 1 E. None of them

4. What is the solution set to the equation: x2 + 2x − 15 = 0? 
A. {−15, 2} B. {−10, 6} C. {−5, 6} D. {−3, 5} E. {−5, 3}

5. Which of the following equations represents the relationship between the variables x and y in the graph shown above?
A. y = 5 – 2x B. y = 2x – 5 C. y = 5 – x D. y = x – 5 E. None of them

6. The list above shows Rick’s yearly vehicle expenses. If Rick works 8 hours/day, 5 days/week, and takes home $10/hour, then what is the least number of complete weeks he must work in order to pay for all his yearly vehicle expenses? 
A. 5 weeks B. 6 weeks C. 7 weeks D. 8 weeks E. 9 weeks 

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 19 để xem.
Đồng bộ tài khoản