Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 19 đề số 2 năm 2013

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
70
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 19 đề số 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 19 đề số 2 năm 2013

Thi Olympic Tiếng Anh trên mạng thật sự là sân chơi bổ ích cho các học sinh yêu thích học Tiếng Anh. Xuất phát từ thực tế đó, Thư viện eLib đã tuyển chọn Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 19 đề số 2 năm 2013. Qua bộ đề thi các em sẽ rèn luyện được khả năng giải đề, làm quen với dạng đề, biết cách phân bổ thời gian hợp lý,…

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 19 đề số 2 năm 2013

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 19 đề số 2 năm 2013 của thư viện eLib dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Leticia had an original square with a side length of y units. She cut out a smaller square with a side length of x units from the original square. Which expression below represents the remaining area of the original square after the smaller square was cut out?
A. (y – x)(y) sq units B. (y – x)(x – y) sq units
C. (y – x)2 sq units D. (x + y)2 sq units
E. y2 – x2 sq units

2. Jenny notices that a music store is having a “No GST and 40% off the regular price” sale. If the regular price of a CD is $15.99, then what is the maximum number of sale-priced CDs that Jenny can buy with her $80 gift card?
A. 8 B. 9 C. 10 D. 11 E. 13

3. Various points have been plotted on the graph above. The title of the graph and the labels of the axes have been omitted. Which of the following statements is a possible interpretation of the graph above?
A. Nicole earns $20 for each hour she works.
B. For every 10 swimmers, 2 lifeguards are needed.
C. For every 10 pieces of candy Simone buys, she pays $1.
D. A runner runs at a constant speed of 2 km every 30 minutes.
E. None of them

4. Sally works as a car salesperson and earns a monthly salary of $2,000. She also earns $500 for each car (C) she sells. Which equation represents her total monthly income (I) in dollars?
A. I = 12(2,000 + 500C) B. I = 2,000 + 500C
C. I = (2,000 + 500)C D. I = 2,000C + 500
E. None of them

5. What is the solution to √x - 2 = 4?
A. 6 B. 12 C. 20 D. 36 E. 48

6. What is the measure of x in the diagram above?
A. 50° B. 55° C. 60° D. 65° E. 70°  

Hy vọng rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 19 đề số 2 năm 2013 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản