Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 19 năm 2013

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 2 đề thi

0
79
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 19 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 19 năm 2013

Nhằm đánh giá lại thực lực học tập của các em học sinh trước khi tham dự kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng. Mời các em và giáo viên tham khảo bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 19 năm 2013. Đây là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 19 năm 2013

Đây là một phần trích dẫn trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 19 năm 2013. Mời các bạn tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Ben was earning a monthly salary of $5 000 before he changed jobs. At his new job he earns 10% less than he did at his old job. If after one year at his new job Ben receives a pay increase of 15%, how much will he then be earning per month? 
A. $4725 B. $5250 C. $4750 D. $4950 E. $5175

2. In a science experiment, a solution has an initial temperature of 20 °C, as shown above. If the temperature, T, of the solution drops 2.8 °C/h, then which of the following equations can be used to calculate the temperature of the solution after 4 hours?
A. T = 20 °C – (2.8 °C/h × 4 h) B. T = 20 °C + (2.8 °C/h × 4 h)
C. T = (20 °C – 2.8 °C/h) × 4 h D. T = (20 °C + 2.8 °C/h) × 4 h
E. None of them

3. What is the solution to 2(3 - x) ≤ 8? 
A. x ≤ -1 B. x ≥ −1 C. x ≤ 1 D. x ≥ 1 E. None of them

4. What is the solution set to the equation: x2 + 2x − 15 = 0? 
A. {−15, 2} B. {−10, 6} C. {−5, 6} D. {−3, 5} E. {−5, 3}

5. Which of the following equations represents the relationship between the variables x and y in the graph shown above?
A. y = 5 – 2x B. y = 2x – 5 C. y = 5 – x D. y = x – 5 E. None of them

6. The list above shows Rick’s yearly vehicle expenses. If Rick works 8 hours/day, 5 days/week, and takes home $10/hour, then what is the least number of complete weeks he must work in order to pay for all his yearly vehicle expenses? 
A. 5 weeks B. 6 weeks C. 7 weeks D. 8 weeks E. 9 weeks  

Hi vọng, bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 19 năm 2013 này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!
Đồng bộ tài khoản