Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 2

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 4 đề thi

0
285
lượt xem
2
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 2

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 2

Tham khảo bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 2 này sẽ giúp các bạn học sinh phát huy tư duy, năng khiếu môn Tiếng Anh trước khi bước vào kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới. Bạn có thể tải miễn phí BST này về máy phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn. 

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 2

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được trích trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 2:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. In a certain carnival game a player gets to spin each of the spinners once. What is the probability of getting two numbers that have a sum of 7?
A. 1/4 B. 1/6 C. 1/12 D. 5/12 E. 7/24
2. The graph of the equation x2 + y2 = 4 can be described as a
A. line passing through points (0,2) and (2,0)
B. parabola with its vertex at (0,2)
C. circle with its center at the origin and a radius of 2
D. circle with its center at the origin and a radius of 4
E. None of them
3. When solved graphically, which system of equations will have exactly one point of intersection?
4. Which expression is equivalent to cos150°?
A. cos30° B. cos330° C. cos(-30°) D. cos(-210°) E. None of them
5. The table and scatterplot below display the calories and water-content percentages for a variety of fruits. Which value is the best estimate for the correlation coefficient?
A. -0.99 B. -0.65 C. 0.5 D. 0.65 E. 0.99
6. Which is an irrational number?
A. 1/3 B. 3/8 C. √25 D. √49 E. π
7. What is the sum of 5√7 and 3√28?
A. 9√7 B. 60√7 C. 8√35 D. 7√35 E. 11√7
8. Points X, Y and Z are collinear. Y is the midpoint of XZ. The coordinates of point X are (4, 3). The coordinates of point Y are (–1, 2). What is the coordinates of point Z?
A. (-3, 1) B. (6, 1) C. (0, 1) D. (3, 1) E. (-6, 1)
9. At a particular company, every employee receives a 4% cost-of-living increase to their salary. What impact does this cost-of-living increase have on the mean and on the range of employee salaries at the company?
A. The mean increases but the range does not change.
B. The mean does not change but the range increases.
C. The mean and range both increase.
D. The mean and range do not change.
E. None of them
10. Given line PM, the drawing shows the beginning steps of a geometric construction. Which construction is shown?
A. The perpendicular bisector of line PM.
B. A line parallel to line PM through point P.
C. A line perpendicular to line PM at point M.
D. A line perpendicular to line PM at point P.
E. None of them 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 2. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib. 
Đồng bộ tài khoản