Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 2 đề số 2 năm 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 đề thi

0
80
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 2 đề số 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 2 đề số 2 năm 2013

Với mong muốn các em đạt danh hiệu Olympic Tiếng Anh trên mạng cấp trường, cấp Tỉnh TP hay cấp Quốc gia,…Thư viện eLib chúng tôi tổng hợp và biên tập rõ ràng các Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 2 đề số 2 năm 2013 thành bộ sưu tập dưới đây giúp các bạn dễ dàng ôn tập, không mất nhiều thời gian trong việc tìm kiếm tư liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 2 đề số 2 năm 2013

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 2 đề số 2 năm 2013:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. What is the converse of the statement “If Alicia goes to Albany, then Ben goes to Buffalo”?
A. If Alicia does not go to Albany, then Ben does not go to Buffalo.
B. Alicia goes to Albany if and only if Ben goes to Buffalo.
C. If Ben goes to Buffalo, then Alicia goes to Albany.
D. If Ben does not go to Buffalo, then Alicia does not go to Albany.
E. None of them
2. Which expression is equivalent to (14x2 - 9) + (11x + 6)?
A. 25x3 - 15 B. 25x3 - 3 C. 14x2 + 11x - 15 D. 14x2 + 11x - 5 E. 14x2 + 11x - 3
3. The chart shows the amount of total salary (commission plus base salary) paid to employees of a store that specializes in big screen televisions. Which equation best represents the total salary (T) that an employee makes for selling any number of television sets (n)?
A. T = 50n + 100
B. T = 100(n + 50)
C. T = 100n + 50
D. T = 50(n + 100)
E. None of them
4. What is the value of 2-3?
A. 1/2 B. -8 C. 1/6 D. -6 E. 1/8
5. The solution set for the equation x2 – 5x = 6 is
A. {1,–6} B. {2,–3} C. {-1,6} D. {-2,3} E. None of them
6. What is the solution set for (x + 1)2 = 49?
A. {-48, 48} B. {-8, 6} C. {-6, 6} D. {-6, 8} E. {6, 6}
7. Which table of values represents the function above?
8. The expression above is equivalent to
9. The expression above is equivalent to
10. If x/4 - a/b = 0, b ≠ 0, then x is equal to
A. a/4b B. -4a/b C. -a/4b D. 4a/b E. b/a

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 2 đề số 2 năm 2013. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản