Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 2 đề số 4 năm 2013

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
56
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 2 đề số 4 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 2 đề số 4 năm 2013

Đề thi Olympic Tiếng Anh trên mạng được sắp xếp rõ ràng trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 2 đề số 4 năm 2013. Nhanh tay tìm một bộ đề thi phù hợp với mình các bạn học sinh nhé. Bạn có thể tải miễn phí BST này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 2 đề số 4 năm 2013

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 2 đề số 4 năm 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)
1. Look at rectangle QRST. What is the perimeter, in units, of rectangle QRST?
A. √2 B. 2√2 C. 7√2 D. 16√2 E. 32√2
2. The weights of all the students in grade 9 are arranged from least to greatest. Which statistical measure separates the top half of this set of data from the bottom half?
A. mean B. mode C. median D. average E. None of them.
3. What is an equation of circle O shown in the graph above?
A. (x + 1)2 + (y − 3)2 = 25 B. (x − 1)2 + (y + 3)2 = 25
C. (x − 5)2 + (y + 6)2 = 25 D. (x + 5)2 + (y − 6)2 = 25
E. None of them.
4. The equation ❉(Δ + ❤) = ❉Δ + ❉❤ is an example of the
A. associative law B. commutative law
C. distributive law D. transitive law
E. None of them.
5. The statement “x is not the square of an integer and x is a multiple of 3” is true when x is equal to
A. 9 B. 36 C. 32 D. 40 E. 18
6. The statement “x is divisible by 5 or x is divisible by 4” is false when x equals
A. 10 B. 16 C. 20 D. 25 E. 27
7. In the diagram above, △A′B′C′ is a transformation of △ABC, and △A″B″C″ is a transformation of △A′B′C′. The composite transformation of △ABC to △A″B″C″ is an example of a
A. reflection followed by a rotation
B. reflection followed by a translation
C. translation followed by a rotation
D. translation followed by a reflection
E. None of them
8. The height of a golf ball hit into the air is modeled by the equation h = –16t2 + 48t, where h represents the height, in feet, and t represents the number of seconds that have passed since the ball was hit. What is the height of the ball after 2 seconds?
A. 16 ft B. 32 ft C. 64 ft D. 80 ft E. 96 ft
9. The accompanying diagram shows two parallel streets, Main Street and Brooks Road, intersected by Jay Street. The obtuse angle that Jay Street forms with Brooks Road is three times the measure of the acute angle that Jay Street forms with Main Street. What is the measure of the acute angle formed by Jay Street and Main Street?
A. 60° B. 90° C. 150° D. 135° E. 45°
10. What is the image of (x, y) after a translation of 3 units right and 7 units down?
A. (x + 3, y – 1) B. (x + 3, y + 7)
C. (x – 3, y – 7) D. (x – 3, y + 7)
E. (x + 3, y – 7)  

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 2 đề số 4 năm 2013. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản