Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 20 đề số 1 năm 2014

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
66
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 20 đề số 1 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 20 đề số 1 năm 2014

Trước khi đến với kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng các em luôn mong muốn làm quen với dạng đề, rèn luyện và nâng cao trình độ của mình. Biết được mong muốn trên, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 20 đề số 1 năm 2014. Hi vọng bộ đề thi sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 20 đề số 1 năm 2014

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 20 đề số 1 năm 2014:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. What is the ones digit of 72011? 
A. 1 B. 7 C. 9 D. 3 E. 5

2. Jane is keeping a journal in a notebook. She numbers each page of the journal by hand. When she finishes numbering the pages she realizes it took her twice as many digits as the number of the last page to do so. How many pages does the journal contain? 
A. 108 B. 120 C. 79 D. 80 E. 55

3. How many points (x, y) with integer coordinates lie inside or along the boundary of the circle of radius 5 centered at (0, 0)? 
A. 75 B. 78 C. 81 D. 82 E. 90

4. If f(x) = 3x - 7, then f-1(f-1(-1)) is which of the following? 
A. -10 B. -37 C. -4 D. 3 E. -44/3

5. Suppose that the number 11A1B is divisible by 3, where A and B represent distinct digits from {0, 1, 2,..., 9}. How many values of A + B are possible? 
A. 5 B. 8 C. 6 D. 7 E. 3

6. Six people are sitting in a room. When an 80-year old man enters the room, the average age of the people in the room doubles. What was the average age of the six people originally sitting in the room? 
A. 15 B. 40 C. 30 D. 20 E. 10

7. Working together, Gary and his dad were able to paint their living room in h hours. From experience, Gary's dad knows that it takes him d hours to do this task alone. How long would it take Gary to paint the living room alone? 
A. (d - h)/dh hours
B. (h - d)/dh hours
C. dh/(h - d) hours
D. dh/(d + h) hours
E. dh/(d - h) hours  

Hãy tham khảo đầy đủ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 20 đề số 1 năm 2014 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản