Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 23

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 2 đề thi

0
59
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 23

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 23

Tổng hợp các Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 23 là tài liệu tham khảo nghiên cứu hay, giúp các em học sinh học tốt, nắm chắc kiến thức căn bản, đặt nền móng vững chắc cho các kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, đồng thời cũng là tài liệu để các thầy cô giáo tham khảo ra đề kiểm tra.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 23

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 23 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. What is the amplitude of the function y = (2/3)sin 4x?
A. π/2 B. 2/3 C. 3π D. 4
E. None of them

2. Which quadratic function is shown in the accompanying graph?
A. y = –2x2 B. y = 2x2 C. y = –(1/2)x2 
D. y = (1/2)x2 E. None of them

3. In the accompanying graph, the shaded region represents set A of all points (x, y) such that x2 + y2 ≤ 1. The transformation T maps point (x, y) to point (2x, 4y). Which graph shows the mapping of set A by the transformation T?
A. B. C. D. E. None of them

4. If f(x) = 4x0 + (4x)-1, what is the value of f(4)?
A. –12 B. 0 C. 17/16 D. 33/16 E. 65/16

5. What is the domain of the function f(x) = 2x2/(x2 - 9)?
A. all real numbers except 0
B. all real numbers except 3
C. all real numbers except -3
D. all real numbers
E. all real numbers except 3 and –3

6. Which graph represents an inverse variation between stream velocity and the distance from the center of the stream?
A. B. 
C. D. 
E. None of them

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 23. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản