Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 23 đề số 2 năm 2014

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
105
lượt xem
3
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 23 đề số 2 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 23 đề số 2 năm 2014

Mời bạn tham khảo Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 23 đề số 2 năm 2014 dành cho khối lớp 11, với cách trình bày rõ ràng sẽ giúp học sinh rèn luyện một số kỹ năng làm bài thi Olympic Tiếng Anh. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 23 đề số 2 năm 2014

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 23 đề số 2 năm 2014:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Points N, P, R, and Q lie on circle O. In circle O, what is the m∠PMN?
A. 30° B. 60° C. 70° D. 140° E. 160°

2. In the diagram below, RT intersects QU at point S. Which postulate should be used to prove that ΔRQS ≌ ΔTUS?
A. Side-Side-Side B. Angle-Side-Angle
C. Angle-Side-Side D. Side-Angle-Side
E. None of them

3. Look at the expression above. Which of the following correctly simplifies the expression?
A. B.
C. D.
E. None of them

4. Janelle’s cell phone company charges a monthly fixed rate for the first 1,000 minutes, and then charges for each additional minute. Which graph best represents Janelle’s monthly cell phone plan?
A. B.
C. D.
E. None of them

5. What are the y-intercept and the slope of the graph of the equation: –2x + 4y = 8?
A. y-intercept: 8, slope: –2 B. y-intercept: 8, slope: 2
C. y-intercept: 2, slope: -0.5 D. y-intercept: -2, slope: 0.5
E. y-intercept: 2, slope: 0.5

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 23 đề số 2 năm 2014. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình dạy và học ở bậc phổ thông.
Đồng bộ tài khoản