Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 23 năm 2014

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 2 đề thi

0
58
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 23 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 23 năm 2014

Thư viện eLib xin gửi đến bạn BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 23 năm 2014, là một trong những BST đặc sắc của chúng tôi. Thư viện eLib đã tổng hợp từ nhiều nguồn và biên tập có sự chọn lọc nhằm giúp quý thầy cô và các em tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 23 năm 2014

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 23 năm 2014:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. What is the amplitude of the function y = (2/3)sin 4x?
A. π/2 B. 2/3 C. 3π D. 4
E. None of them

2. Which quadratic function is shown in the accompanying graph?
A. y = –2x2 B. y = 2x2 C. y = –(1/2)x2
D. y = (1/2)x2 E. None of them

3. In the accompanying graph, the shaded region represents set A of all points (x, y) such that x2 + y2 ≤ 1. The transformation T maps point (x, y) to point (2x, 4y). Which graph shows the mapping of set A by the transformation T?
A. B. C. D. E. None of them

4. If f(x) = 4x0 + (4x)-1, what is the value of f(4)?
A. –12 B. 0 C. 17/16 D. 33/16 E. 65/16

5. What is the domain of the function f(x) = 2x2/(x2 - 9)?
A. all real numbers except 0
B. all real numbers except 3
C. all real numbers except -3
D. all real numbers
E. all real numbers except 3 and –3

6. Which graph represents an inverse variation between stream velocity and the distance from the center of the stream?
A. B.
C. D.
E. None of them

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 23 năm 2014. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản