Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 25 đề số 2 năm 2014

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
32
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 25 đề số 2 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 25 đề số 2 năm 2014

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 25 đề số 2 năm 2014 dành cho quý thầy cô và các bạn học sinh tham khảo nhằm củng cố kiến thức môn Tiếng Anh, luyện thi Olympic và trau dồi kinh nghiệm ra đề. Bạn có thể tải miễn phí BST này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 25 đề số 2 năm 2014

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 25 đề số 2 năm 2014 . Mời quý thầy cô tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Kara claims that the expression x2 + 1 results in an even number for all integer values of x. Which value of x shows that Kara’s claim is incorrect?
A. x = 5 B. x = −3 C. x = −1 D. x = 1 E. x = 0

2. If the equation of the axis of symmetry of a parabola is x = 2, at which pair of points could the parabola intersect the x-axis?
A. (3, 0) and (5, 0)
B. (3, 0) and (2, 0)
C. (−3, 0) and (−1, 0)
D. (−3, 0) and (1, 0)
E. (3, 0) and (1, 0)

3. What is the length of the altitude of an equilateral triangle whose side has a length of 8?
A. 32 B. 4√2 C. 4√3 D. 4 E. 8

4. A salesperson’s commission, c, is 6% of her total sales, s. Which function best represents the salesperson’s commission?
A. c = 0.06s B. c = s + 0.06 C. c = s + 0.06s
D. c = (6/s)(100) E. None of them

5. The function graphed above shows a relationship between x and y. Which of the following relationships can best be represented by this graph?
A. The total number of gallons of gas left in a gas tank, y, based on x, the total number of miles driven
B. The total cost of a shipment of jeans, y, based on x, the number of jeans in the shipment
C. The total amount of hourly earnings, y, based on x, the total number of hours worked
D. The total number of pounds of flour used, y, based on x, the total number of loaves of bread baked
E. None of them

Thư viện eLib mong rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 25 đề số 2 năm 2014 sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản