Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 27 đề số 2 năm 2014

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 đề thi

0
29
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 27 đề số 2 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 27 đề số 2 năm 2014

Hôm nay, thư viện eLib.vn xin giới thiệu với thầy cô và các bạn Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 27 đề số 2 năm 2014. Đây là đề thi chưa có đáp án, thầy cô và quý phụ huynh vui lòng xem kĩ dạng đề, cách làm để cho các em tập dượt tốt. Từ đó, các em có kĩ thuật làm bài thi này đạt kết quả cao. Chúc thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 27 đề số 2 năm 2014

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 27 đề số 2 năm 2014. Mời quý thầy cô tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Carmen received a $0.25 raise in her hourly pay rate. Her first paycheck after the raise showed a total pay of $308 for 40 hours of work. Which method can be used to determine what Carmen’s hourly pay rate was before the raise?
A. Subtract 0.25 from 40 and then divide 308 by this difference
B. Divide 308 by 40 and then add 0.25 to this quotient
C. Multiply 0.25 by 40 and then divide 308 by this product
D. Divide 308 by 40 and then subtract 0.25 from this quotient
E. None of them

2. Which expression is equivalent to 3 times the sum of x squared and 7?
A. 3x2 + 7
B. (3x + 7)2
C. (3x + 7)3
D. 3(x + 7)2
E. 3(x2 + 7)

3. Steve went for a bike ride. This graph shows the relationship between his bike speed and his time. During which interval(s) was Steve not moving?
A. B only B. D only C. B, E, and G D. A, C, D, and F
E. None of them

4. Mr. Sylvester bought gardening supplies for $79.75, not including tax. If the tax rate was 8%, what was the total cost of these gardening supplies, including tax?
A. $103.25 B. $97.75 C. $87.75 D. $73.37 E. $86.13

5. A number pattern is shown above. If this pattern continues, what number will come next?
A. 50 B. 40 C. 30 D. 20 E. 10

6. If the graph of y = 0.75x2 − 1 is translated up 4 units, which of the following equations represents the resulting graph?
A. y = 3x2 − 4
B. y = 0.75x2 + 3
C. y = 3x2 + 4
D. y = 0.75x2 − 5
E. None of them

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 27 đề số 2 năm 2014 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản