Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 28 năm 2014

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 2 đề thi

0
29
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 28 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 28 năm 2014

Nhằm giúp học sinh tránh bỡ ngỡ và nắm được cấu trúc cơ bản của đề thi Olympic Tiếng Anh trên mạng. Thư viện eLib.vn xin giới thiệu BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 28 năm 2014 nhằm giúp các em làm quen với cấu trúc đề và nhận diện tất cả các dạng bài thường gặp và có thể thi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 28 năm 2014

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 28 năm 2014 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Solve for x: 6x + 5 = – x + 40.
A. x = –9 B. x = –5 C. x = 15 D. x = 9 E. x = 5

2. The graph above shows the 2004 average yearly earnings of people at least 18 years old according to the highest degree they have earned. According to the graph, which of the following statements is true?
A. In 2004 a person with an associate’s degree earned more than twice as much as a person with a high school diploma.
B. In 2004 a person with a high school diploma earned about $9,000 more than a person with only some high school.
C. In 2004 a person with a doctoral degree earned less than 3 times as much as a person with a high school diploma.
D. In 2004 a person with a high school diploma earned $100,000 less than a person with a professional degree.
E. None of them

3. Simplify: 3x2 + 4x – 7 – x2 – 2x + 3.
A. 2x2 + 2x – 4 B. 2x2 + 2x – 10 C. 2x2 + 6x – 4 D. 2x2 + 6x – 10 E. None of them

4. David wants to spread wildflower seeds in a rectangular field that is 60 feet wide and 70 feet long. Each package of wildflower seeds covers about 175 square feet and costs $6.95. Which of the following amounts is closest to the total cost of the wildflower seeds David needs for this field?
A. $24.00 B. $170.00 C. $310.00 D. $450.00 E. $604.00

5. The Booster Club has a goal of raising at least $500. It has already raised $100. The club is sponsoring a pancake breakfast and charging $5.00 per ticket. Which inequality represents the number of tickets (t) that the club must sell to meet its goal?
A. 5t ≥ 500 B. 5t ≥ 100 C. 5t + 100 ≥ 500
D. (5 + 100)t ≥ 500 E. None of them

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 28 năm 2014. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản