Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 29

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 2 đề thi

0
57
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 29

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 29

Để đạt được kết quả cao trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, các em đừng quên tham khảo bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 29 của thư viện eLib. Bộ đề thi được chọn lọc kỹ càng, giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 29

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được trích trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 29

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. This table contains some points on a line. Which equation represents this line?
A. y = 0.5x + 2 B. y = x – 3
C. y = 3x – 5 D. y = 3x + 5
E. y = 2x – 4

2. Which of the following is most likely a graph of y = -2x + 3?
A. B.
C. D.
E. None of them

3. What property makes the equation above true?
A. The reflexive property
B. The associative property
C. The commutative property
D. The distributive property
E. None of them

4. Ian works at a car dealership and earns a base salary each month plus a percentage of his sales. The graph above shows his earnings. If Ian’s boss increases the percentage of his sales, how will the graph of this line change?
A. It will have the same slope and the same y-intercept.
B. It will have a different slope but the same y-intercept.
C. It will have the same slope but a different y-intercept.
D. It will have a different slope and a different y-intercept.
E. None of them

5. What is the slope of the line through (1, 1) and (4, -1)?
A. -1/5 B. -2/5 C. -2/3 D. -3/2
E. None of them

6. What is the slope of the line 3y = 4x + 5?
A. 4 B. 2 C. 5/3 D. 4/5 E. 4/3

7. New flooring will be put in a meeting room which is 15 feet wide and 34 feet long. What is the area of this room in square feet?
A. 49 B. 98 C. 255 D. 316 E. 510

8. This figure is on a coordinate plane. Which of the following shows a reflection of this figure across the y-axis?
A. B.
C. D.
E. None of them

9. What is the solution to 8 - 2x ≥ -4?
A. x ≥ 6 B. x ≥ 2 C. x ≤ 0 D. x ≤ 2 E. x ≤ 6

10. Raquel is graphing a rectangle on a coordinate plane. Three of the vertices are located at (2, 3), (–2, 3), and (2, –3). What are the coordinates of the fourth vertex?
A. (–3, –2) B. (–2, –3) C. (2, –3) D. (3, 2)
E. None of them  

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 29. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.  
Đồng bộ tài khoản