Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 29 đề số 1 năm 2014

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
28
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 29 đề số 1 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 29 đề số 1 năm 2014

IOE (Internet-based Olympiad of English) là cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên mạng Internet dành cho học sinh Tiểu học, THCS & THPT trên toàn quốc do bộ GD-ĐT Việt Nam đứng ra tổ chức hàng năm. Để có thêm tư liệu ôn tập trước khi bước vào kì thi quan trọng này, mời các bạn tham khảo Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 29 đề số 1 năm 2014. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 29 đề số 1 năm 2014

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 29 đề số 1 năm 2014 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. This table contains some points on a line. Which equation represents this line?
A. y = 0.5x + 2 B. y = x – 3
C. y = 3x – 5 D. y = 3x + 5
E. y = 2x – 4

2. Which of the following is most likely a graph of y = -2x + 3?
A. B.
C. D.
E. None of them

3. What property makes the equation above true?
A. The reflexive property
B. The associative property
C. The commutative property
D. The distributive property
E. None of them

4. Ian works at a car dealership and earns a base salary each month plus a percentage of his sales. The graph above shows his earnings. If Ian’s boss increases the percentage of his sales, how will the graph of this line change?
A. It will have the same slope and the same y-intercept.
B. It will have a different slope but the same y-intercept.
C. It will have the same slope but a different y-intercept.
D. It will have a different slope and a different y-intercept.
E. None of them

5. What is the slope of the line through (1, 1) and (4, -1)?
A. -1/5 B. -2/5 C. -2/3 D. -3/2
E. None of them

6. What is the slope of the line 3y = 4x + 5?
A. 4 B. 2 C. 5/3 D. 4/5 E. 4/3

7. New flooring will be put in a meeting room which is 15 feet wide and 34 feet long. What is the area of this room in square feet?
A. 49 B. 98 C. 255 D. 316 E. 510

8. This figure is on a coordinate plane. Which of the following shows a reflection of this figure across the y-axis?
A. B.
C. D.
E. None of them

9. What is the solution to 8 - 2x ≥ -4?
A. x ≥ 6 B. x ≥ 2 C. x ≤ 0 D. x ≤ 2 E. x ≤ 6

10. Raquel is graphing a rectangle on a coordinate plane. Three of the vertices are located at (2, 3), (–2, 3), and (2, –3). What are the coordinates of the fourth vertex?
A. (–3, –2) B. (–2, –3) C. (2, –3) D. (3, 2)
E. None of them

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 29 đề số 1 năm 2014 để xem.
 
Đồng bộ tài khoản