Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 29 đề số 2 năm 2014

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
27
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 29 đề số 2 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 29 đề số 2 năm 2014

Phải làm sao để tăng cường kiến thức và kỹ năng làm bài trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng? Thư viện eLib giới thiệu bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 29 đề số 2 năm 2014 với nội dung chọn lọc cẩn thận, nhiều bài tập khó giúp các em làm quen với dạng đề, rèn luyện khả năng giải đề, biết cách phân bổ thời gian hợp lý,… Chúc các em đạt được điểm số cao trong kỳ thi Olympic sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 29 đề số 2 năm 2014

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 29 đề số 2 năm 2014. Mời quý thầy cô tham khảo: 

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. What is the solution to 4(2x - 3) = 2(3x - 1)?
A. -5 B. 1 C. 3 D. 10 E. 7

2. In this figure, line a is parallel to line b. If the measure of ∠3 is 68°, what is the measure of ∠6?
A. 22° B. 32° C. 68° D. 112° E. 224°

3. Which of the following is most likely the graph of a line with a slope of zero?
A. B.
C. D.
E. None of them

4. Which solid has six congruent faces?
A. cone B. cube C. cylinder
D. square pyramid E. None of them

5. A figure is shown on the grid above. Which of the following is the best estimate of this figure’s area in square units?
A. 16 B. 24 C. 28 D. 18 E. 22

6. What is the y-intercept of 4x + 8y = 12?
A. 3 B. -2 C. -0.5 D. -4 E. 1.5

7. Which is an equation for the line with a slope of 1/2 that passes through the origin?
A. y = (1/2)x B. y = 2x C. x = 0 D. y = 0 E. y = 1/2

8. If the equation y = x + 3 is changed to y = x + 6, how will the graph of the line change?
A. It will shift 3 units to the right of the graph of y = x + 3.
B. It will shift 6 units to the right of the graph of y = x + 3.
C. It will shift 3 units up from the graph of y = x + 3.
D. It will shift 6 units up from the graph of y = x + 3.
E. None of them

9. Solve for x: x2 – 5x = 24
A. x = 3 and x = –8 B. x = –3 and x = –8
C. x = –3 and x = 8 D. x = 3 and x = 8
E. None of them

10. Which is an equation for the line which contains (3, 4) and the origin?
A. y = (3/4)x B. y = (4/3)x C. y = 4x + 3 D. y = 3x + 4
E. None of them

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 29 đề số 2 năm 2014 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé! 
Đồng bộ tài khoản