Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 3 đề số 2 năm 2013

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
57
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 3 đề số 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 3 đề số 2 năm 2013

Tổng hợp Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 3 đề số 2 năm 2013 trong bộ sưu tập dưới đây nhằm hỗ trợ thêm nguồn tài liệu đề thi Olympic Tiếng Anh trên mạng cho các bạn học sinh. Hy vọng, với bộ tài liệu này, bạn sẽ có thời gian ôn luyện thật hiệu quả và đạt kết quả cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 3 đề số 2 năm 2013

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 3 đề số 2 năm 2013:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)
1. Given the true statements: “t is a multiple of 3” and “t is even.” What could be a value of t?
A. 8 B. 9 C. 15 D. 20 E. 24
2. Which graph best represents one cycle of f(x) = 2cos x?
3. The accompanying circle graph shows how Joan invested her money. If she invested a total of $12,000, how much money did she invest in CDs?
A. $92,308 B. $55,342 C. $15,600 D. $9,230 E. $1,560
4. What is the value of g(f( -4)) for these functions?
A. 262 B. 96 C. 70 D. 64 E. 16
5. The table shows the amount of oil, in liters. needed to fill a cylindrical can based on the radius, in centimeters, of the can. The height of each can is the same. These data are modeled by which type of function?
A. cubic B. linear C. quadratic D. logarithmic E. None of them.
6. A cable 20 feet long connects the top of a flagpole to a point on the ground that is 16 feet from the base of the pole. How tall is the flagpole?
A. 8 ft B. 10 ft C. 12 ft D. 26 ft E. 28 ft
7. In the equation (1/4)n + 5 = 11/2, n is equal to
A. 8 B. 2 C. 0 D. 1/2 E. 1/8
8. Which geometric shape does not have any lines of symmetry?
9. A researcher is studying the effects of aspirin on the sleep patterns of patients. Which scenario describes an observationa study?
A. Find 100 patients who regularly suffer from headaches, 50 of whom regularly use aspirin and 50 of whom use an alternative medication. Over a 2-month period, collect data on the sleep pattern of the 100 patients, analyze the data, and draw conclusions.
B. Find 100 patients who regularly suffer from headaches. Randomly assign 50 of the patients to an aspirin treatment and assign the others to an alternative treatment. Over a 2-month period, collect data on the sleep patterns of the 100 patients, analyze the data, and draw conclusions.
C. Find 100 patients who suffer from sleep disorders. Assign 50 of the patients to an aspirin treatment and assign the others to an alternative treatment. Over a 2-month period, collect data on the sleep patterns of the 100 patients, analyze the data, and draw conclusions.
D. Find 100 patients who regularly take aspirin. Randomly select 50 of the patients to stop their aspirin treatments and to take an alternative medicine instead. Over a 2-month period, collect data on the sleep patterns of the 100 patients, analyze the data, and draw conclusions.
E. None of them
10. The sum of 8x2 – x + 4 and x – 5 is
A. 8x2 + 9 B. 8x2 – 1 C. 8x2 – 2x + 9 D. 8x2 – 2x – 1
E. None of them.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 3 đề số 2 năm 2013. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản