Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 30 đề số 1 năm 2014

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
16
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 30 đề số 1 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 30 đề số 1 năm 2014

Phải làm sao để tăng cường kiến thức và kỹ năng làm bài trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng? Thư viện eLib giới thiệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 30 đề số 1 năm 2014 với nội dung chọn lọc cẩn thận, nhiều bài tập khó giúp các em làm quen với dạng đề, rèn luyện khả năng giải đề, biết cách phân bổ thời gian hợp lý,… Chúc các em đạt được điểm số cao trong kỳ thi Olympic sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 30 đề số 1 năm 2014

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 30 đề số 1 năm 2014 dưới đây: 

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. A plot of land for a park is shown in this diagram. What is the measure of ∠B?
A. 45° B. 25° C. 35° D. 75° E. 65°

2. Which is equivalent to p6p2?
A. p14 B. p12 C. p10 D. 2p8 E. p8

3. If y ≠ 0, which expression is equivalent to the one shown above?
E. None of them

4. Triangle ABC is shown above. Which graph represents a translation of triangle ABC one unit to the left and three units down?
A. B.
C. D.
E. None of them

5. When completely factored, x2 - 7x + 10 equals
A. (x - 5)(x - 2)
B. (x - 3)(x - 4)
C. (x + 5)(x - 2)
D. (x + 4)(x + 6)
E. None of them

6. When 5x2 - 5 is completely factored, which is one of its factors?
A. x + 1
B. x - 5
C. 5x + 1
D. 5x - 1
E. None of them

7. A cylinder is shown above. What is the approximate surface area of this cylinder in square centimeters?
A. 150.72 B. 216.66 C. 226.08 D. 234.56 E. 244.92

8. A cone is shown above. Approximately how many cubic inches of sand are needed to completely fill the cone?
A. 9.4 B. 14.1 C. 42.4 D. 56.5 E. 67.5

9. The base of a triangle is 3 units more than h, its height. Which expression represents its area?
A. h(h + 3)
B. (1/2)h(h + 3)
C. h(h - 3)
D. (1/2)h(h - 3)
E. None of them

10. Triangle ABC is similar to triangle XYZ as shown. What is the length of side BC?
A. 6.0 B. 6.6 C. 3.0 D. 4.5 E. 3.6

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 30 đề số 1 năm 2014 hay mà mình đang tìm. 
Đồng bộ tài khoản