Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 30 đề số 2 năm 2014

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 đề thi

0
19
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 30 đề số 2 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 30 đề số 2 năm 2014

Hãy rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm cho kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng chính thức bằng việc giải đề thi của các năm trước được tập hợp trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 30 đề số 2 năm 2014. Bộ đề thi được chọn lọc cẩn thận giúp các em làm quen với dạng đề, nâng cao kiến thức và trình độ. Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 30 đề số 2 năm 2014

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của đề thi trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 30 đề số 2 năm 2014 dưới đây: 

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. A figure is shown above. Which of the following is similar to this figure? (The figures are not drawn to scale.)
A. B.
C. D.
E. None of them

2. Andrew baked a round cake with a diameter of 12 inches. He put a ring of frosting around the outer edge of the top of the cake. How many inches of frosting did Andrew put around the top of the cake? (Round your answer to the nearest inch.)
A. 19 B. 38 C. 75 D. 113 E. 126

3. A board that is c feet long supports the stairs as shown above. To find the value of c, Britney used the expression √122 + 182. What is c to the nearest tenth of a foot?
A. 36.0 ft B. 27.4 ft C. 13.4 ft D. 30.0 ft E. 21.6 ft

4. Which is the simplest radical form of √52?
A. 13√2 B. √52 C. 13√4 D. 4√13 E. 2√13

5. A bike race is represented on a coordinate graph. The race begins on a path at the base of a hill, located at Point D(1, 1), and ends at the top of the hill, located at Point E(6, 2). What is the slope of the path up the hill?
A. 0 B. 1/5 C. 7/3 D. 5 E. 1

6. This diagram shows a cross section of a roof. The roof outline forms an isosceles triangle. If the angle at the peak measures 110°, what is the value of x?
A. 35° B. 45° C. 55° D. 60° E. 65°

7. What is the value of a(3 - b) if a = 2 and b = 5?
A. -4 B. 0 C. 5 D. 10 E. 16

8. This diagram shows the locations of Towns A, B, and C. If a person travels from Town A to Town B to Town C, what is the total distance traveled?
A. 12 miles B. 15 miles C. 21 miles
D. 36 miles E. 47 miles

9. Trina’s paycheck earnings, p, varies directly as the number of hours, h, she works. If she works 19 hours and earns $187.15, what should she earn if she worked 40 hours?
A. $394.00 B. $443.25 C. $472.80
D. $512.20 E. $553.19

10. 3.81 × 10-4 may be written as
A. 0.0000381 B. 0.00000381 C. 3,810
D. 38,100 E. 0.000381

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 30 đề số 2 năm 2014 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn. 
Đồng bộ tài khoản