Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 30 năm 2014

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 2 đề thi

0
49
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 30 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 30 năm 2014

Xin giới thiệu đến các bạn học sinh và quý thầy cô giáo bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 30 năm 2014. Thông qua đề thi này, các em học sinh sẽ dễ dàng từng bước tiếp cận với dạng đề thi từ đó rút kinh nghiệm cho kĩ năng giải đề thi Olympic Tiếng Anh của mình. Chúc các em học sinh và quý thầy cô thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 30 năm 2014

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 30 năm 2014 của thư viện eLib dưới đây: 

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. A plot of land for a park is shown in this diagram. What is the measure of ∠B?
A. 45° B. 25° C. 35° D. 75° E. 65°

2. Which is equivalent to p6p2?
A. p14 B. p12 C. p10 D. 2p8 E. p8

3. If y ≠ 0, which expression is equivalent to the one shown above?
E. None of them

4. Triangle ABC is shown above. Which graph represents a translation of triangle ABC one unit to the left and three units down?
A. B.
C. D.
E. None of them

5. When completely factored, x2 - 7x + 10 equals
A. (x - 5)(x - 2)
B. (x - 3)(x - 4)
C. (x + 5)(x - 2)
D. (x + 4)(x + 6)
E. None of them

6. When 5x2 - 5 is completely factored, which is one of its factors?
A. x + 1
B. x - 5
C. 5x + 1
D. 5x - 1
E. None of them

7. A cylinder is shown above. What is the approximate surface area of this cylinder in square centimeters?
A. 150.72 B. 216.66 C. 226.08 D. 234.56 E. 244.92

8. A cone is shown above. Approximately how many cubic inches of sand are needed to completely fill the cone?
A. 9.4 B. 14.1 C. 42.4 D. 56.5 E. 67.5

9. The base of a triangle is 3 units more than h, its height. Which expression represents its area?
A. h(h + 3)
B. (1/2)h(h + 3)
C. h(h - 3)
D. (1/2)h(h - 3)
E. None of them

10. Triangle ABC is similar to triangle XYZ as shown. What is the length of side BC?
A. 6.0 B. 6.6 C. 3.0 D. 4.5 E. 3.6

Hy vọng rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 30 năm 2014 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn. 
Đồng bộ tài khoản