Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 31

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 2 đề thi

0
52
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 31

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 31

Với mong muốn giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, thư viện eLib giới thiệu bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 31. Qua đây, các em sẽ có dịp làm quen với cấu trúc đề, biết các nội dung, kiến thức chủ yếu mà các năm trước hay ra. Từ đó biết cách ôn tập và làm đề thi để đạt kết quả tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 31

Dưới đây là đoạn trích Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 31 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. A solid is shown above. What is the volume of this solid in cubic centimeters?
A. 0.5 B. 1.0 C. 1.5 D. 2.0 E. 2.5

2. The ordered pairs in the sets shown below are of the form (x, y). In which set is y a function of x?
A. {(1, 3), (2, 6), (3, 1), (6, 3)}
B. {(1, 3), (3, 1), (3, 4), (4, 3)}
C. {(1, -2), (1, 0), (1, 5), (1, 7)}
D. {(0, 3), (1, 4), (2, 4), (2, 8)}
E. None of them

3. This fair spinner is divided into equal sections. If the spinner is spun once, what is the probability of the spinner landing on 6?
A. 1/8 B. 1/6 C. 6/8 D. 8/6
E. None of them

4. The total number, n, of employees at a company depends on the company’s yearly gross profits according to the equation n = 10p + 20, where p is the yearly gross profit in millions of dollars. If the yearly gross profit declined from 20 million dollars to 15 million dollars, what was the decrease in the number of employees?
A. 220 B. 190 C. 120 D. 70 E. 50

5. Kyle recorded the growth of two plants. This scatterplot shows his data. Which graph most accurately represents the line of best fit for this scatterplot?
A. B.
C. D.
E. None of them

6. Cara asked six friends how many hours of television they watched in one week. Their responses are shown above. What is the median number of hours of television Cara’s friends watched?
A. 6 B. 6.5 C. 7.5 D. 9 E. 10

7. Which of these pairs of the form (x, y) could not lie on the graph of a function of x?
A. (1, 1) and (3, 1)
B. (1, 1) and (2, 1)
C. (1, 1) and (1, 2)
D. (1, 1) and (2, 2)
E. (1, 1) and (2, 3)

8. Kelly tossed a coin three times. Which tree diagram represents all the possible outcomes of tossing the coin three times? (H = heads; T = tails)
A. B.
C. D.
E. None of them

9. Which is a zero of the function f(x)= 2x - 10?
A. 8 B. 10 C. 0 D. -5 E. 5

10. The point (q, 0) lies on the graph of the function: f(x) = -(3/4)x - 6. What is the value of q?
A. -8 B. -6 C. 0 D. 6 E. 8

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 31 trong bộ sưu tập nhé!
 
Đồng bộ tài khoản