Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 31 đề số 1 năm 2014

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
23
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 31 đề số 1 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 31 đề số 1 năm 2014

Hãy rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm cho kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng chính thức bằng việc giải đề thi Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 31 đề số 1 năm 2014. Đây là một trong những đề thi được chọn lọc cẩn thận giúp các em làm quen với dạng đề, nâng cao kiến thức và trình độ. Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 31 đề số 1 năm 2014

Đây là một phần trích dẫn trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 31 đề số 1 năm 2014. Mời các bạn tham khảo: 

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. A solid is shown above. What is the volume of this solid in cubic centimeters?
A. 0.5 B. 1.0 C. 1.5 D. 2.0 E. 2.5

2. The ordered pairs in the sets shown below are of the form (x, y). In which set is y a function of x?
A. {(1, 3), (2, 6), (3, 1), (6, 3)}
B. {(1, 3), (3, 1), (3, 4), (4, 3)}
C. {(1, -2), (1, 0), (1, 5), (1, 7)}
D. {(0, 3), (1, 4), (2, 4), (2, 8)}
E. None of them

3. This fair spinner is divided into equal sections. If the spinner is spun once, what is the probability of the spinner landing on 6?
A. 1/8 B. 1/6 C. 6/8 D. 8/6
E. None of them

4. The total number, n, of employees at a company depends on the company’s yearly gross profits according to the equation n = 10p + 20, where p is the yearly gross profit in millions of dollars. If the yearly gross profit declined from 20 million dollars to 15 million dollars, what was the decrease in the number of employees?
A. 220 B. 190 C. 120 D. 70 E. 50

5. Kyle recorded the growth of two plants. This scatterplot shows his data. Which graph most accurately represents the line of best fit for this scatterplot?
A. B.
C. D.
E. None of them

6. Cara asked six friends how many hours of television they watched in one week. Their responses are shown above. What is the median number of hours of television Cara’s friends watched?
A. 6 B. 6.5 C. 7.5 D. 9 E. 10

7. Which of these pairs of the form (x, y) could not lie on the graph of a function of x?
A. (1, 1) and (3, 1)
B. (1, 1) and (2, 1)
C. (1, 1) and (1, 2)
D. (1, 1) and (2, 2)
E. (1, 1) and (2, 3)

8. Kelly tossed a coin three times. Which tree diagram represents all the possible outcomes of tossing the coin three times? (H = heads; T = tails)
A. B.
C. D.
E. None of them

9. Which is a zero of the function f(x)= 2x - 10?
A. 8 B. 10 C. 0 D. -5 E. 5

10. The point (q, 0) lies on the graph of the function: f(x) = -(3/4)x - 6. What is the value of q?
A. -8 B. -6 C. 0 D. 6 E. 8

Hi vọng, bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 31 đề số 1 năm 2014 này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công! 
Đồng bộ tài khoản