Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 31 đề số 2 năm 2014

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 1 đề thi

0
32
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 31 đề số 2 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 31 đề số 2 năm 2014

Bạn đã nghe nói đến kỳ thi Olympic chưa? Đây là kỳ thi Tiếng Anh online để tuyển chọn ra những học sinh giỏi Tiếng Anh trong cả nước. Với mong muốn giúp các em đạt kết quả tốt trong kỳ thi này, Thư viện eLib giới thiệu với các em bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 31 đề số 2 năm 2014. Bộ đề thi giúp các em rèn luyện khả năng giải đề, làm quen với dạng đề, biết cách phân bổ thời gian hợp lý,… Chúc các em đạt điểm cao trong kỳ thi tới!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 31 đề số 2 năm 2014

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 31 đề số 2 năm 2014 dưới đây: 

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. When the input is 1/3, what is the output?
A. -29/6 B. -44/9 C. -14/3
D. 46/9 E. None of them

2. Aaron ran two miles on Saturday. About how many feet did he run?
A. 1,800 B. 3,500 C. 5,200 D. 8,300
E. 10,500

3. The table shows the relationship between a, the area of a rectangle, and h, its height, when the base remains constant. Which equation represents the relationship between h and a?
A. a = h + 6
B. a = 3h + 2
C. a = 2h
D. a = 2h + 4
E. a = 4h

4. This graph shows the types of videos people selected as their favorite. If 80 people were surveyed, how many chose Drama as their favorite video?
A. 68 B. 65 C. 30 D. 15 E. 12

5. Which of the following represents the graph of a function of x?
A. B.
C. D.
E. None of them

6. The zoo has a collection of snakes. This scatterplot shows the relationship between the lengths and weights of the snakes. Which type of correlation best describes the relationship shown by these data?
A. positive correlation
B. negative correlation
C. no correlation
D. cannot be determined
E. None of them

7. The function f = {(6, 5), (2, 3), (1, 4)} contains ordered pairs of the form (x, y). What is the range of the function?
A. {4}
B. {1, 2, 3, 4, 5, 6}
C. {1, 2, 6}
D. {3, 4, 5}
E. None of them

8. This table of data represents a function. Which graph best represents this function?
A. B.
C. D.
E. None of them

9. If f(x) = (3 - x2)/(3 - x), what is f(2)?
A. -2 B. -1 C. 0 D. 2 E. 1

10. This scatterplot shows some data Kayla collected. Which equation most accurately represents the line of best fit for Kayla’s scatterplot?
A. y = 2x
B. y = 2x + 50
C. y = 0.5x
D. y = 0.5x + 5
E. y = 0.5x + 50

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 31 đề số 2 năm 2014 để xem. 
Đồng bộ tài khoản