Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 31 năm 2014

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 2 đề thi

0
68
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 31 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 31 năm 2014

Dưới đây là bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 31 năm 2014 nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập để nắm vững hơn những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập qua các dạng đề thi một cách thuận lợi. Từ đó, có thể tự kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 31 năm 2014

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 31 năm 2014 dưới đây: 

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. A solid is shown above. What is the volume of this solid in cubic centimeters?
A. 0.5 B. 1.0 C. 1.5 D. 2.0 E. 2.5

2. The ordered pairs in the sets shown below are of the form (x, y). In which set is y a function of x?
A. {(1, 3), (2, 6), (3, 1), (6, 3)}
B. {(1, 3), (3, 1), (3, 4), (4, 3)}
C. {(1, -2), (1, 0), (1, 5), (1, 7)}
D. {(0, 3), (1, 4), (2, 4), (2, 8)}
E. None of them

3. This fair spinner is divided into equal sections. If the spinner is spun once, what is the probability of the spinner landing on 6?
A. 1/8 B. 1/6 C. 6/8 D. 8/6
E. None of them

4. The total number, n, of employees at a company depends on the company’s yearly gross profits according to the equation n = 10p + 20, where p is the yearly gross profit in millions of dollars. If the yearly gross profit declined from 20 million dollars to 15 million dollars, what was the decrease in the number of employees?
A. 220 B. 190 C. 120 D. 70 E. 50

5. Kyle recorded the growth of two plants. This scatterplot shows his data. Which graph most accurately represents the line of best fit for this scatterplot?
A. B.
C. D.
E. None of them

6. Cara asked six friends how many hours of television they watched in one week. Their responses are shown above. What is the median number of hours of television Cara’s friends watched?
A. 6 B. 6.5 C. 7.5 D. 9 E. 10

7. Which of these pairs of the form (x, y) could not lie on the graph of a function of x?
A. (1, 1) and (3, 1)
B. (1, 1) and (2, 1)
C. (1, 1) and (1, 2)
D. (1, 1) and (2, 2)
E. (1, 1) and (2, 3)

8. Kelly tossed a coin three times. Which tree diagram represents all the possible outcomes of tossing the coin three times? (H = heads; T = tails)
A. B.
C. D.
E. None of them

9. Which is a zero of the function f(x)= 2x - 10?
A. 8 B. 10 C. 0 D. -5 E. 5

10. The point (q, 0) lies on the graph of the function: f(x) = -(3/4)x - 6. What is the value of q?
A. -8 B. -6 C. 0 D. 6 E. 8

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 31 năm 2014 và xem thêm các tài liệu khác.  
Đồng bộ tài khoản