Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 32

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 2 đề thi

0
67
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 32

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 32

Bộ đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 32 được thư viện eLib chọn lọc kỹ càng từ các năm thi trước, giúp các em làm quen với các dạng đề, cấu trúc, và biết được khả năng của mình khi giải đề, từ đó giúp các em tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới. Chúc các em đạt được kết quả cao nhất!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 32

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 32 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn. 

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. Factor: x2 + 15x - 54
A. (x - 9)(x + 6)
B. (x + 3)(x - 18)
C. (x + 9)(x - 6)
D. (x - 3)(x - 18)
E. (x - 3)(x + 18)

2. Which equation most likely represents the line shown on the graph?
A. y = (3/2)x + 3
B. y = 3x + 3
C. y = -(2/3)x - 3
D. y = (2/3)x - 3
E. None of them

3. Which is the solution to the system of equations shown?
A. (4, 7) B. (2, 17)
C. (0.5, 3.5) D. (1.5, 4.5))
E. (2, 5)

4. An 8-ounce package of cheese costs $4.29. Which is closest to the cost per pound?
A. $0.54 B. $2.15 C. $4.15 D. $6.29
E. $8.58

5. What are the solutions to the equation: (3/4)x2 - 12 = 0?
A. x = -4 or x = 4 B. x = -12 or x = 9
C. x = -3 or x = 3 D. x = 3 or x = 9
E. None of them

6. Which is the solution set for x2 - 5x - 14 = 0?
A. {-7, -2} B. {-7, 2} C. {2, 7} D. {7, 2}
E. {-2, 7}

7. Which expression has a value closest to (9.06 x 10-5)(6.022 x 1023)?
A. 1.51 x 1018 B. 1.51 x 1019
C. 5.46 x 1018 D. 5.46 x 1019
E. None of them

8. If z ≠ 0, which is equivalent to the expression above?
A. 18y2z2 B. 16y2z2 C. 4yz3 D. 4y2z2
E. None of them

9. (3xy)(5x2 + 2xy + 3y2) is equivalent to
A. 15x3y + 6x2y2 + 9xy3 B. 15x3y + 2xy + 3y2
C. 15x2y + 6x2y2 + 9xy2 D. 15x2 + 5xy + 3y2
E. None of them

10. Nadine is a photographer. She earns $1000 per month plus $10 for each photo session, p, she works during the month. Her total monthly earnings, M, can be calculated by using the equation: M = 1,000 + 10p. Which new equation could be used to calculate M, if Nadine earns $2 more per photo session?
A. M = 1,002 + 10p B. M = 1,000 + 2p
C. M = 1,002 + 12p D. M = 1,000 + 12p
E. None of them

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 32 hay mà mình đang tìm. 
Đồng bộ tài khoản