Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 32 đề số 1 năm 2014

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
23
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 32 đề số 1 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 32 đề số 1 năm 2014

Trước khi đến với kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng các em luôn mong muốn làm quen với dạng đề, rèn luyện và nâng cao trình độ của mình. Biết được mong muốn trên, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tạo nên bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 32 đề số 1 năm 2014. Hi vọng bộ đề thi sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 32 đề số 1 năm 2014

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 32 đề số 1 năm 2014. Mời quý thầy cô tham khảo: 

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Factor: x2 + 15x - 54
A. (x - 9)(x + 6)
B. (x + 3)(x - 18)
C. (x + 9)(x - 6)
D. (x - 3)(x - 18)
E. (x - 3)(x + 18)

2. Which equation most likely represents the line shown on the graph?
A. y = (3/2)x + 3
B. y = 3x + 3
C. y = -(2/3)x - 3
D. y = (2/3)x - 3
E. None of them

3. Which is the solution to the system of equations shown?
A. (4, 7) B. (2, 17)
C. (0.5, 3.5) D. (1.5, 4.5))
E. (2, 5)

4. An 8-ounce package of cheese costs $4.29. Which is closest to the cost per pound?
A. $0.54 B. $2.15 C. $4.15 D. $6.29
E. $8.58

5. What are the solutions to the equation: (3/4)x2 - 12 = 0?
A. x = -4 or x = 4 B. x = -12 or x = 9
C. x = -3 or x = 3 D. x = 3 or x = 9
E. None of them

6. Which is the solution set for x2 - 5x - 14 = 0?
A. {-7, -2} B. {-7, 2} C. {2, 7} D. {7, 2}
E. {-2, 7}

7. Which expression has a value closest to (9.06 x 10-5)(6.022 x 1023)?
A. 1.51 x 1018 B. 1.51 x 1019
C. 5.46 x 1018 D. 5.46 x 1019
E. None of them

8. If z ≠ 0, which is equivalent to the expression above?
A. 18y2z2 B. 16y2z2 C. 4yz3 D. 4y2z2
E. None of them

9. (3xy)(5x2 + 2xy + 3y2) is equivalent to
A. 15x3y + 6x2y2 + 9xy3 B. 15x3y + 2xy + 3y2
C. 15x2y + 6x2y2 + 9xy2 D. 15x2 + 5xy + 3y2
E. None of them

10. Nadine is a photographer. She earns $1000 per month plus $10 for each photo session, p, she works during the month. Her total monthly earnings, M, can be calculated by using the equation: M = 1,000 + 10p. Which new equation could be used to calculate M, if Nadine earns $2 more per photo session?
A. M = 1,002 + 10p B. M = 1,000 + 2p
C. M = 1,002 + 12p D. M = 1,000 + 12p
E. None of them

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 32 đề số 1 năm 2014 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé! 
Đồng bộ tài khoản