Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 32 đề số 2 năm 2014

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
30
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 32 đề số 2 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 32 đề số 2 năm 2014

Thi Olympic Tiếng Anh trên mạng thật sự là sân chơi bổ ích cho các học sinh yêu thích học Tiếng Anh. Xuất phát từ thực tế đó, Thư viện eLib đã tuyển chọn Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 32 đề số 2 năm 2014. Qua bộ đề thi các em sẽ rèn luyện được khả năng giải đề, làm quen với dạng đề, biết cách phân bổ thời gian hợp lý,…

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 32 đề số 2 năm 2014

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 32 đề số 2 năm 2014 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây: 

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which graph best represents a line with a y-intercept of 4 and slope -3?
A. B.
C. D.
E. none of them

2. A line segment has endpoints at (-1, 3) and (5, 7). What are the coordinates for the midpoint of this line segment?
A. (-2, 5) B. (3, 2) C. (5, 2) D. (6, 4) E. (2, 5)

3. What is the value of the expression: x2/2 + xy3 when x = 4 and y = -2?
A. -28 B. -24 C. -20 D. -16 E. -12

4. Mrs. Crews bought 4 pencils and 3 pens for $5.60. Miss Houston bought 2 pencils and 3 pens of the same kind for $4.60. What was the price of each pencil and each pen?
A. $1.70 per pencil, $0.20 per pen
B. $0.17 per pencil, $1.64 per pen
C. $0.80 per pencil, $0.80 per pen
D. $0.80 per pencil, $1.80 per pen
E. $0.50 per pencil, $1.20 per pen

5. Which set of numbers is ordered from greatest to least?
A. B.
C. D.
E. None of them

6. The perimeter of a rectangular playing field is 244 feet. If its length is 2 feet longer than twice its width, what are the dimensions of the field?A. 20 ft, 41 ft B. 21 ft, 40 ft
C. 40 ft, 82 ft D. 42 ft, 80 ft
E. None of them

7. The graph shows the number of points Jerry scored in each of six games. Jerry will play in Game 7. The number of points he scores in this game will be an outlier if he scores
A. 3 points. B. 4 points.
C. 7 points. D. 8 points.
E. 12 points.

8. (5m3 + 2m2 - m) + (m2 + 4m - 2)
A. 5m3 + 3m2 - 5m + 2 B. 5m3 + 3m2 + 3m - 2
C. 5m3 + 2m2 - 5m - 2 D. 5m3 + 2m2 + 3m + 2
E. None of them

9. What is the perimeter of the triangle shown in the drawing?
A. 7x + 9 B. 8x + 9
C. 8x3 + 9 D. 10x3 + 9
E. 12x3 + 9

10. Simplify the expression above for all values for which the expression is defined.
A. B.
C. D.
E. None of them

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 32 đề số 2 năm 2014 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích. 
Đồng bộ tài khoản