Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 32 năm 2014

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 2 đề thi

0
94
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 32 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 32 năm 2014

Cùng tham khảo BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 32 năm 2014 để ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình thông qua việc tự giải các dạng đề thi được chúng tôi sưu tập. Từ đó, các em có thể tự tin chuẩn bị kiến thức cho kì thi sắp tới được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 32 năm 2014

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 32 năm 2014:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. Factor: x2 + 15x - 54
A. (x - 9)(x + 6)
B. (x + 3)(x - 18)
C. (x + 9)(x - 6)
D. (x - 3)(x - 18)
E. (x - 3)(x + 18)

2. Which equation most likely represents the line shown on the graph?
A. y = (3/2)x + 3
B. y = 3x + 3
C. y = -(2/3)x - 3
D. y = (2/3)x - 3
E. None of them

3. Which is the solution to the system of equations shown?
A. (4, 7) B. (2, 17)
C. (0.5, 3.5) D. (1.5, 4.5))
E. (2, 5)

4. An 8-ounce package of cheese costs $4.29. Which is closest to the cost per pound?
A. $0.54 B. $2.15 C. $4.15 D. $6.29
E. $8.58

5. What are the solutions to the equation: (3/4)x2 - 12 = 0?
A. x = -4 or x = 4 B. x = -12 or x = 9
C. x = -3 or x = 3 D. x = 3 or x = 9
E. None of them

6. Which is the solution set for x2 - 5x - 14 = 0?
A. {-7, -2} B. {-7, 2} C. {2, 7} D. {7, 2}
E. {-2, 7}

7. Which expression has a value closest to (9.06 x 10-5)(6.022 x 1023)?
A. 1.51 x 1018 B. 1.51 x 1019
C. 5.46 x 1018 D. 5.46 x 1019
E. None of them

8. If z ≠ 0, which is equivalent to the expression above?
A. 18y2z2 B. 16y2z2 C. 4yz3 D. 4y2z2
E. None of them

9. (3xy)(5x2 + 2xy + 3y2) is equivalent to
A. 15x3y + 6x2y2 + 9xy3 B. 15x3y + 2xy + 3y2
C. 15x2y + 6x2y2 + 9xy2 D. 15x2 + 5xy + 3y2
E. None of them

10. Nadine is a photographer. She earns $1000 per month plus $10 for each photo session, p, she works during the month. Her total monthly earnings, M, can be calculated by using the equation: M = 1,000 + 10p. Which new equation could be used to calculate M, if Nadine earns $2 more per photo session?
A. M = 1,002 + 10p B. M = 1,000 + 2p
C. M = 1,002 + 12p D. M = 1,000 + 12p
E. None of them

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 32 năm 2014 này các em nhé. Chúc các em thành công!
 
Đồng bộ tài khoản