Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 33 đề số 2 năm 2014

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
27
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 33 đề số 2 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 33 đề số 2 năm 2014

Mỗi năm cứ vào thời gian này là các em lại tất bật ôn tập để tham gia kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng. Để các em ôn tập dễ dàng, Thư viện eLib giới thiệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 33 đề số 2 năm 2014. Thông qua đề thi, các em sẽ làm quen với các dạng đề, biết điều chỉnh thời gian làm bài, rèn luyện và nâng cao trình độ. Chúc các em đạt được kết quả cao trong kỳ thi Olympic sắp tới!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 33 đề số 2 năm 2014

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 33 đề số 2 năm 2014 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. In the table, y varies directly with x. Which equation best describes the data?
A. xy = 5/3
B. xy = 3/5
C. y = (5/3)x
D. y = (3/5)x
E. None of them

2. Which function represents the data shown in this table?
A. f(n) = 3n + 1
B. f(n) = 5n + 3
C. f(n) = 6n - 1
D. f(n) = 7n + 3
E. f(n) = 7n - 3

3. A student scored 85, 49, 67, and 83 on four tests. What score would the student need to make on the next test to have a mean score of 75?
A. 75 B. 79 C. 86 D. 87 E. 91

4. Which graph represents a relation that is not a function?
A. B.
C. D.
E. None of them

5. A delivery service company maintains several vehicles. The table above summarizes the cost for auto insurance related to the number of vehicles insured. Using the equation of a line of best fit for the data, which is the closest estimate of the total cost of insuring eight vehicles?
A. $5,950 B. $6,350 C. $5,500 D. $5,050 E. $5,200

6. Simplify the expression above and state all restrictions on the domain.
A. B.
C. D.
E. None of them

7. Which equation defines the linear line of best fit for the data in the table?
A. y = 19.5x - 0.35
B. y = -0.35x + 19.5
C. y = -19.5x + 0.35
D. y = 0.35x - 19.5
E. None of them

8. Katie rented a moving truck. The total rental cost included a one-time fee of $40.00 and $0.75 for each mile driven. Which equation represents t, the total cost in dollars of renting a truck that was driven n miles?
A. t = 40 + 0.75n
B. t = 40 + 0.75/n
C. t = 0.75 + 40n
D. t = 0.75 + 40/n
E. None of them

9. Theorem: A triangle has at most one obtuse angle. Eduardo is proving the theorem above by contradiction. He began by assuming that in ΔABC, ∠A and ∠B are both obtuse. Which theorem will Eduardo use to reach a contradiction?
A. If two angles of a triangle are equal, the sides opposite the angles are equal.
B. If two supplementary angles are equal, the angles each measure 90°.
C. The largest angle in a triangle is opposite the longest side.
D. The sum of the measures of the angles of a triangle is 180°.
E. None of them

10. Which scatterplot best represents a negative linear relationship between the variables x and y?
A. B.
C. D.
E. None of them

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 33 đề số 2 năm 2014 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
 
Đồng bộ tài khoản