Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 33 năm 2014

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 2 đề thi

0
96
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 33 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 33 năm 2014

Với bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 33 năm 2014 sẽ giúp các bạn học sinh chuẩn bị ôn luyện và bổ trợ kiến thức cho kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới cũng như phát huy tư duy, năng khiếu về môn Tiếng Anh. Mời các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 33 năm 2014

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 33 năm 2014 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn. 

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. This graph represents a relation. Which set of ordered pairs is included in this relation?
A. B.
C. D.
E. None of them

2. These are box-and-whisker plots of four different groups of test scores. Which has the greatest range?
A. B.
C. D.
E. None of them

3. (x - k)(y - k) =
A. xy – xk – ky + k3
B. xy + xk + ky - k2
C. xy – xk – ky + k2
D. xy - k2
E. xy + k2

4. For the data set shown, which measure is the greatest?
A. Mean B. Median C. Mode D. Range
E. None of them

5. The diagram above shows the dime for the floor of a room. What is the dimension, in feet (ft), represented by x?
A. 4√13 B. 4√17 C. 4√3 D. 4√2 E. 4√5

6. An engine is tested for torque output at different revolutions per minute. Which equation most closely defines the line of best fit for the data?
A. y = 4.1x + 414
B. y = -4.1x + 414
C. y = 3.1x + 383
D. y = -3.1x + 383
E. None of them

7. A data set has a mean of 33. Marcy multiplies each value in this data set by 5. What is the mean of Marcy's new data set?
A. 5 B. 25 C. 33 D. 132 E. 165

8. In the diagram above,∠1 ∠4. Which of the following conclusions does not have to be true?
|A. ∠3 and ∠4 are supplementary angles.
B. Line l is parallel to line m.
C. ∠1 ∠3
D. ∠2 ∠3
E. None of them

9. A lawn can be mowed at an average rate of 44 square feet per minute. Which is closest to this rate in square yards per second?
A. 0.01 B. 0.08 C. 0.24 D. 0.31 E. 0.40

10. Use the proof above to answer the question: What reason can be used to prove that the triangles are congruent?
A. AAS B. ASA C. AAA D. SAS E. SSS  

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 33 năm 2014 hay mà mình đang tìm. 
Đồng bộ tài khoản