Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 34 đề số 2 năm 2014

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
25
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 34 đề số 2 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 34 đề số 2 năm 2014

Thi Olympic Tiếng Anh trên mạng hiện nay là kỳ thi thu hút rất nhiều học sinh tham gia. Để thuận lợi cho việc ôn tập, chúng tôi giới thiệu với các bạn Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 34 đề số 2 năm 2014. Qua bộ đề thi này các em sẽ làm quen với dạng đề thi, rèn luyện và nâng cao trình độ, kiến thức môn Tiếng Anh. Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 34 đề số 2 năm 2014

Mời quý thầy cô và các em tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 34 đề số 2 năm 2014 dưới đây của chúng tôi. 

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. In the figure above, AB > BC. If we assume that m∠A = m∠C, it follows that AB = BC. This contradicts the given statement that AB >BC. What conclusion can be drawn from this contradiction?
A. m∠A = m∠B B. m∠A ≠ m∠B
C. m∠A = m∠C D. m∠A ≠ m∠C
E. None of them

2. The function A = πd2/4 shows the relationship between the area, A, of a circle and its diameter, d. Which graph best represents this relationship?
A. B.
C. D.
E. None of them

3. Which figure can serve as a counterexample to the conjecture above?
A. rectangle
B. rhombus
C. square
D. trapezoid
E. None of them

4. The chart above shows the number of colored marbles in a container. Each marble is the same size. One marble will be randomly selected from the container. Which decimal is closest to the probability that the marble selected will be red or green?
A. 0.24 B. 0.10 C. 0.66 D. 0.87 E. 0.34

5. A conditional statement is shown above. Which of the following is a counterexample to the statement above?
A. B.
C. D.
E. None of them

6. Which equation best represents the graph of the line?
A. y = (4/3)x - 7 B. y = -(4/3)x - 7
C. y = (3/4)x - 7 D. y = -(3/4)x - 7
E. None of them

7. Which of the following facts would be sufficient to prove that triangles ABC and DBE are similar?
A. CE and BE are congruent.
B. ∠ACE is a right angle.
C. AC and DE are parallel.
D. ∠A and ∠B are congruent.
E. None of them

8. The graph represents a function related to a train's movement over time. Which function could this graph represent?
A. the speed of a train as it decreases it rate of acceleration
B. the speed of a train as it slows down when approaching a station
C. the distance of a train from a station has departed as it accelerates
D. the distance of a train from a station approaches at a constant speed
E. None of them

9. If ΔABC and ΔXYZ are two triangles such that AB/XY = BC/YZ, which of the following would be sufficient to prove the triangles are similar?
A. ∠A ≌ ∠X B. ∠B ≌ ∠Y C. ∠C ≌ ∠Z D. ∠X ≌ ∠Y
E. None of them

10. This chart shows the number of empty seats in the first six rows of a theater. The number of empty seats in Row A decreases by 1, and the number of empty seats in Row decreases by 3. How do these changes affect the mode of the data?
A. The mode increases by 3.
B. The mode decreases by 1.
C. The mode increases by 2.
D. The mode increases by 1.
E. The mode decreases by 2.

Chúng tôi mong rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 34 đề số 2 năm 2014 sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh. 
Đồng bộ tài khoản