Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 35 đề số 2 năm 2014

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
31
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 35 đề số 2 năm 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 35 đề số 2 năm 2014

Mỗi năm cứ vào thời gian này là các em lại tất bật ôn tập để tham gia kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng. Để các em ôn tập dễ dàng,Thư viện eLib giới thiệu bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 35 đề số 2 năm 2014. Thông qua bộ đề thi, các em sẽ làm quen với các dạng đề, biết điều chỉnh thời gian làm bài, rèn luyện và nâng cao trình độ. Chúc các em đạt được kết quả cao trong kỳ thi Olympic sắp tới!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 35 đề số 2 năm 2014

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 35 đề số 2 năm 2014. Mời quý thầy cô tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. In the figure above, AC  DF and ∠A  ∠D. Which additional information would be enough to prove that ΔABC  ΔDEF?
A. AB  DE
B. AB BC
C. BC  EF
D. BC  DE
E. None of them

2. Which ordered pair (x, y) represents the solution for the system of equations?
A. (9, 3) B. (2, 10) C. (10, 2) D. (8, 6) E. (3, 9)

3. In the figure above, n is a whole number. What is the smallest possible value for n?
A. 14 B. 7 C. 1 D. 10 E. 8

4. Which equation best represents the line shown?
A. y = 0.4x - 5
B. y = 0.4x + 2
C. y = 2.5x - 5
D. y = 2.5x + 2
E. y = 2.5x - 2

5. What values of a and b make quadrilateral MNOP a parallelogram?
A. a = 1, b = 5
B. a = 5, b = 1
C. a = 11/7, b = 34/7
D. a = 34/7, b = 11/7
E. None of them

6. Which number is a solution to 3x - 19 > 5x - 7 or 6x - 27 > 30 + 3x?
A. -19 B. -5 C. 0 D. 5 E. 19

7. For the quadrilateral shown above, what is m∠a + m∠c?
A. 53° B. 137° C. 180° D. 200° E. 233°

8. Carlos and Amanda played a game. This table shows the results. What is the experimental probability that there will be a tie between Carlo and Amanda?
A. 1/4 B. 1/3 C. 1/12 D. 5/12 E. 3/4

9. A right circular cone has radius 5 inches and height 8 inches. What is the lateral area of the cone? (Lateral area of cone = πrl, where l = slant height)
A. 40π sq in.
B. 445π sq in.
C. 5π√39 sq in.
D. 5π√89 sq in.
E. None of them

10. Which is closest to the area of the figure above?
A. 18 square units
B. 23 square units
C. 32 square units
D. 37 square units
E. 39 square units

Thư viện eLib mong rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 35 đề số 2 năm 2014 sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
 
Đồng bộ tài khoản