Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 4

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 4 đề thi

0
173
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 4

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 4

Hãy tham khảo BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 4 để biết thêm cấu trúc đề thi, rèn luyện kỹ năng giải bài tập khó trong các dạng đề của bộ sưu tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 4

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 4 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)
1. The video of the movie Star Wars earned $193,500,000 in rental fees during its first year. Expressed in scientific notation, the number of dollars earned is
A. 1935 × 108 B. 193.5 × 106 C. 1.935 × 106 D. 1.935 × 108
E. None of them
2. Mike kept track of the number of passengers on his bus, noticing the above. Which expression represents the number of passengers on the bus after the fourth stop?
A. 2p + 5 B. p - 1 C. 2p - 5
D. 2p + 1 E. 2p - 1
3. Sara is building a triangular pen for her pet rabbit. If two of the sides measure 8 feet and 15 feet, the length of the third side could be
A. 13 ft B. 7 ft C. 3 ft D. 23 ft E. 27 ft
4. Triangle JKE is an obtuse isosceles triangle with m∠E = 10° and KE > JK. What is the measure of ∠J?
A. 170° B. 160° C. 85° D. 45° E. 10°
5. Which letter demonstrates line symmetry but not point symmetry?
A. T B. N C. H D. S E. None of them
6. A system of equations is given aboev. What is the solution to this system of equations?
7. The number of people on the school board is represented by x. Two subcommittees with an equal number of members are formed, one with (2/3)x - 5 members and the other with x/4 members. How many people are on the school board?
A. 20 B. 12 C. 8 D. 4 E. 2
8. The graph shows average monthly precipitation data for Spokane, Washington and Bakersfield, California. Which statement about the data shown is true?
A. Spokane has a greater range of precipitation values than Bakersfield.
B. Bakersfield receives its greatest amount of precipitation in December.
C. Bakersfield has a greater annual average precipitation than Spokane.
D. Spokane receives its greatest amount of precipitation in January.
E. None of them
9. The letters on the number line below represent rational numbers. The approximate value of √15 is represented by the letter
A. J B. K C. L D. M E. None of them
10. Which construction represents the center of a circle that is inscribed in a triangle?
A. The intersection of the three altitudes of the triangle.
B. The intersection of the three medians of the triangle.
C. The intersection of the angle bisectors of each angle of the triangle.
D. The intersection of the perpendicular bisectors of each side of the triangle.
E. None of them.  

Vui lòng xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 4. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh còn có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn.
Đồng bộ tài khoản