Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 4 đề số 2 năm 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 đề thi

0
45
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 4 đề số 2 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 4 đề số 2 năm 2013

Các em đừng quên tham khảo Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 4 đề số 2 năm 2013 của thư viện eLib. Bộ đề thi được chọn lọc kỹ càng, giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi. Từ đó, dự đoán xu hướng đề thi để có định hướng học tập rõ ràng và xây dựng lộ trình học hiệu quả. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 4 đề số 2 năm 2013

Dưới đây là nội dung được trích trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 4 đề số 2 năm 2013 .

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Choose the best answer for the following questions. (2 points per question)
1. In a certain quadrilateral, two opposite sides are parallel, and the other two opposite sides are not congruent. This quadrilateral could be a
A. rhombus B. parallelogram C. square D. trapezoid E. None of them.
2. A bicyclist leaves Bay Shore traveling at an average speed of 12 miles per hour. Three hours later, a car leaves Bay Shore, on the same route, traveling at an average speed of 30 miles per hour. How many hours after the car leaves Bay Shore will the car catch up to the cyclist?
A. 8 B. 6 C. 5 D. 4 E. 2
3. Brittany recorded the total number of ladybugs observed in a garden over a 7-day period. The scatterplot below represents the data she collected. Which type of function do these data points fit?
A. cubic B. exponential C. linear D. quadratic E. None of them
4. Which graph best represents this system of inequalities?
5. Which function does not have an inverse function?
6. In the Ambrose family, the ages of the three children are three consecutive even integers. If the age of the youngest child is represented by x + 3, which expression represents the age of the oldest child?
A. x + 5 B. x + 6 C. x + 7 D. x + 8 E. x + 4
7. If t < √t, t could be
A. 0 B. 2 C. 1/2 D. 4 E. 6
8. Which number is irrational?
A. 5/4 B. 1/3 C. √121 D. π E. None of them.
9. In the accompanying diagram, ΔA′B′C′ is the image of ΔABC and ΔA′B′C′≌ ΔABC. Which type of transformation is shown in the diagram?
A. line reflection B. rotation C. translation D. dilation E. None of them.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11 vòng 4 đề số 2 năm 2013 . Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản